Projekt pracowni WXCA zdobył trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na Kompleks Kulturalny – Muzeum i Bibliotekę w Incheon, Korei Południowej. Polscy architekci przedstawili oryginalną koncepcję – wielopoziomowy krajobraz w formie rzeźbiarskiego mostu, który stopniowo zanika w zieleni.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny zorganizowany przez metropolitarne miasto Incheon przyciągnął 70 pracowni architektonicznych z 15 krajów. Celem konkursu było stworzenie projektu centrum kultury i edukacji w dystrykcie Geomdan w Incheon, obejmującego muzeum, bibliotekę oraz przestrzenie publiczne, które miały skupić życie społeczne zarówno w dzielnicy, jak i w całym mieście. Jury konkursu, złożone z międzynarodowych ekspertów, przyznało projektowi architektów WXCA trzecią nagrodę, wyróżniając jego jakość architektoniczną i artystyczną.

Architekci WXCA zaprojektowali nowoczesny kompleks kulturalno-edukacyjny, który składa się z poziomych platform, unoszących się nad jeziorem. Ta układająca się jak wachlarz kompozycja tworzy zieloną promenadę, dostarczając przestrzeni publicznych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Platformy porośnięte zielenią tworzą wielopoziomowy most, który jest metaforą nowych, niespotykanych wcześniej połączeń, zarówno społecznych, kulturowych, interdyscyplinarnych, ekologicznych, jak i krajobrazowych. Platformy, które wydają się masywne i trwałe, nawiązują do formacji geologicznych i kamieni, łącząc naturalne piękno skalnych krzywizn z uniwersalnym pięknem odkryć archeologicznych.

Projekt uwzględnia jasno wyodrębnione, ortogonalne moduły przestrzenne. Każdy z tych modułów zawiera własną funkcję i zewnętrzny ogród, jednocześnie pozostając w interakcji z pozostałymi. Cała kompozycja skoncentrowana jest wokół bulwaru łączącego jezioro z miastem, który sprzyja życiu społecznemu. Odwiedzający mogą eksplorować różne tereny, spacerować, odpoczywać i aktywnie spędzać czas na wielu zielonych tarasach. Na poziomie nad promenadą przewidziano pas zieleni, który płynnie łączy dwa wzgórza otaczające kompleks. Mocna, rzeźbiarska forma tego projektu doskonale integruje się z przestrzenią publiczną i stanowi centralną oś dla całej dzielnicy, tworząc nowoczesne Centrum Kultury o pełnym życiu i aktywności społecznej.

Zespół WXCA: Marta Sękulska-Wrońska, Szczepan Wroński, Michał Czerwiński, Anna Dobek-Lenczewska, Anna Majewska-Karolak, Michał Sokołowski, Hanna Galas, Małgorzata Bonowicz, Piotr Hardt, Jakub Matela

Konsultacje branżowe: Buro Happold

Wizualizacje: WXCA, Piotr Banak