W najbliższych 10 latach kilka milionów mieszkań i budynków w Polsce będzie musiało wprowadzić gruntowne modernizacje, zgodnie z dyrektywą o efektywności energetycznej budynków przyjętą przez Parlament Europejski w marcu 2023 r. Nowe przepisy wymagają podniesienia klasy energetycznej również dla istniejących obiektów. Jakub Kapuśniak z firmy Stiebel Eltron zauważa, że choć dla właścicieli będzie to związane z kosztami, to jednocześnie stanowi szansę na znaczące obniżenie rachunków za energię elektryczną i cieplną.

Energooszczędność to opłacalny wybór

Od 28 kwietnia br. w Polsce obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Wprowadzają one obowiązek posiadania świadectwa energetycznego przy wynajmie lub sprzedaży nieruchomości. Dodatkowo, od 2024 r. planowane jest wprowadzenie systemu klas energetycznych dla budynków, podobnego do oznaczeń sprzętu AGD. W klasie A znajdą się budynki o najwyższej efektywności energetycznej.

Szacuje się, że w Polsce około 1,7 mln budynków jednorodzinnych, spośród 6,3 mln, nie posiada izolacji cieplnej ścian, a 347 tys. ma bardzo niski standard ocieplenia. Podobne problemy z efektywnością energetyczną występują w 75% nieruchomości w Unii Europejskiej.

Zgodnie z Porozumieniem Branżowym Na Rzecz Efektywności Energetycznej, nowoczesne domy energooszczędne, korzystające z odnawialnych źródeł energii, mogą generować roczne koszty ogrzewania na poziomie ok. 1,4 tys. złotych, co jest znacznie niższe niż tradycyjne źródła.

Jakub Kapuśniak zwraca uwagę, że efektywność energetyczna nie tylko przynosi oszczędności, ale także przyczynia się do ochrony środowiska.

Planowanie inwestycji z wyprzedzeniem

Zgodnie z harmonogramem, do 2030 r. wszystkie budynki mieszkalne w Polsce muszą uzyskać co najmniej ocenę E, a następnie do 2033 r. klasę D. W przypadku budynków niemieszkalnych i publicznych, te standardy muszą być spełnione odpowiednio do 2027 i 2030 roku.

Finansowanie modernizacji może być problemem, zwłaszcza dla osób mniej zamożnych zamieszkujących budynki o najniższych klasach energetycznych. Unia Europejska zaleca wprowadzenie systemów wsparcia finansowego w krajowych planach renowacji, obejmujących premie za gruntowne remonty i skierowane dotacje dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W Polsce istnieją programy wsparcia, takie jak Czyste Powietrze, Mój Prąd i Moje Ciepło, które oferują dofinansowanie termomodernizacji, instalacji pomp ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Jakub Kapuśniak z firmy Stiebel Eltron zaleca, aby przed inwestycją skonsultować się z profesjonalną firmą, posiadającą europejskie certyfikaty, aby upewnić się, że inwestycje spełnią wymogi efektywności energetycznej.