Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, Fundacja „Nasza Ziemia” ogłosiła start 31. edycji Akcji Sprzątanie Świata w Polsce, która odbywa się pod hasłem „Na straży czystej Ziemi od 1994 roku”. Leroy Merlin Polska już po raz trzeci angażuje się w tę największą ekologiczną inicjatywę mającą na celu promowanie czystego środowiska, prowadząc wewnętrzną kampanię „Zostań Bohaterem Naszej Ziemi”.

Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2024

Mimo że od niemal trzech dekad prowadzone są działania mające na celu oczyszczenie Polski z odpadów, nadal zdarzają się osoby, które bezrefleksyjnie wyrzucają lub porzucają śmieci w naturze. W ciągu ostatnich 30 lat, w ramach Akcji Sprzątanie Świata, 23 miliony wolontariuszy zebrało łącznie 45 milionów kilogramów odpadów. W ostatnich latach szczególnym problemem okazały się małe odpady, takie jak kapsle czy niedopałki papierosów, które stają się coraz większym zagrożeniem dla środowiska.

W roku ubiegłym uczestnicy akcji terenowych w Polsce zebrali 490 tysięcy kilogramów śmieci, a do tego 640 tysięcy petów papierosowych i niemal 170 tysięcy kapsli! Ten kłopotliwy i trudny do wysprzątania odpad króluje w naturze, szczególnie na wypoczynkowych zielonych terenach miejskich. Będziemy więc mieli co robić, podejmując się wspólnie trudu posprzątania naszych kawałków Polski w 31. edycji Sprzątania świata! – mówi Grzegorz Mikosza, Główny Koordynator Akcji Sprzątanie świata-Polska.

Wolontariusze Fundacji Leroy Merlin Polska Bohaterami Naszej Ziemi

Od roku 2021, pracownicy-wolontariusze Leroy Merlin Polska zorganizowali w ramach Akcji Sprzątanie świata w Polsce 158 akcji terenowych, zbierając z natury łącznie 56 063 kg śmieci!

W tym roku planujemy utworzyć 80 sztabów we wszystkich naszych sklepach i tym samym wzmocnić głos Fundacji „Nasza Ziemia” przeciwko zaśmiecaniu środowiska naturalnego – mówi Agnieszka Bolek, prezeska Fundacji Leroy Merlin. – Każdej naszej akcji towarzyszy edukacja ekologiczna, w ramach której nie tylko krytycznie przyglądamy się zbieranym odpadom, które powinny trafiać do odpowiednich pojemników, ale właśnie zwracamy uwagę uczestników naszych wydarzeń, że w tej Akcji nie chodzi o samo sprzątanie, a właśnie o przekonywanie śmiecących by tego nie czynili w miejscach, gdzie zwykle wypoczywamy od trudów codzienności – dodaje Agnieszka Bolek.

Akcja Sprzątanie Świata przez Leroy Merlin Polska rozpocznie się w kwietniu i będzie trwała do końca czerwca. W tym okresie zarówno sklepy, jak i centrala firmy zakończą swoje działania terenowe. Pracownicy Leroy Merlin Polska będą mieli okazję nauczyć się, jak skutecznie organizować takie inicjatywy – od wyboru miejsca, przez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poznawanie zasad bezpieczeństwa, aż po zorganizowanie odbioru zebranych odpadów. Nabytą wiedzę zastosują podczas organizowania lokalnych akcji terenowych, a także podzielą się nią z rodzinami, klientami Leroy Merlin oraz lokalną społecznością. Dzięki zaangażowaniu całej sieci Leroy Merlin Polska, firma przekazuje cenne informacje szerokiemu gronu osób, zachęcając do czynnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Już wkrótce w sklepach sieci pojawią się materiały informacyjne dla klientów, a pierwszą działalność terenową zorganizują pracownicy centrali Leroy Merlin Polska 25 kwietnia. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć i Zostać Bohaterami Naszej Ziemi!