Umowa na leasing samochodu to popularne rozwiązanie w wielu firmach. Jej celem jest zakup samochodu przez podmiot finansujący, a następnie oddanie go do korzystania i pobierania pożytków innej firmie.

Umowa leasingowa jest regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego. Warto jednak zapoznać się z jej innymi aspektami prawnymi i podatkowymi.

Leasing – co jest potrzebne do zawarcia umowy?

Umowa leasingu samochodu na firmę jest zawierana na piśmie, pod rygorem nieważności, choć w ostatnich kilku latach akceptowany jest także podpis elektroniczny. Trzeba jedynie pamiętać o wymogach ze strony leasingodawcy. Podstawą jest sprawdzenie zdolności leasingowej przedsiębiorcy. Leasingodawca dokonuje tego przez zapytanie w Biurze Informacji Kredytowej oraz w bazach Biur Informacji Gospodarczej. Od każdego przedsiębiorcy firma leasingowa może żądać jednak dodatkowo wpisu do CEIDG lub KRS, zaświadczeń o nadaniu numeru REGON i NIP, a także umowy spółki (jeśli to w jej imieniu zawierana jest umowa), ksera dowodu osobistego osób umocowanych do podpisania umowy leasingowej, zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i podatkami, skanów deklaracji od podatku dochodowego. Co więcej, wymogiem wielu leasingodawców jest to, by przedsiębiorstwo działało na rynku dłużej niż 6 miesięcy. Dla „młodszych” firm pojawiają się dodatkowe wymogi w postaci dodatkowych zabezpieczeń jak hipoteka na nieruchomości lub wskazanie poręczyciela.

Do zawarcia umowy leasingowej leasingodawca wymaga często uiszczenia przez przedsiębiorcę tzw. opłaty wstępnej wynoszącej zazwyczaj od 10 do 20% ceny zakupu. Dopiero na tej podstawie możliwe jest wydanie do używania samochodu stanowiącego przedmiot umowy.

Leasing finansowy a operacyjny

Decydując się na zawarcie umowy leasingu samochodu na firmę, musimy zdecydować się także, czy będzie to leasing operacyjny, czy też finansowy. Istnieją między nimi istotne różnice. Pierwsza z nich dotyczy kosztów uzyskania przychodów z tytułu bieżących opłat, które pomniejszają podatek dochodowy do zapłaty. Przy leasingu operacyjnym zalicza się do nich raty i inne opłaty leasingowe, do limitu 150 tys. zł. Jeśli chodzi o leasing finansowy, kosztem uzyskania przychodu jest z kolei tylko część odsetkowa rat leasingowych. W leasingu operacyjnym za amortyzację odpowiada firma leasingowa (finansujący), a w finansowym – korzystający (przy czym koszt uzyskania przychodu nie może być wyższy niż 150 tys. zł. – wówczas całość odpisów amortyzacyjnych trafi do kosztów firmowych). Ma to swoje konsekwencje w traktowaniu pojazdu leasingowego jako obcy majątek, do czasu wykupu – przy leasingu operacyjnym lub własny majątek – przy leasingu finansowym. Bez względu na odmianę umowy z finansującym, w obu przypadkach koszty eksploatacyjne mogą być kosztem uzyskania przychodu (w 100%, jeśli pojazd jest użytkowany wyłącznie na cele służbowe, i w 75%, gdy częściowo jest używany do celów służbowych, a częściowo do prywatnych).

Leasing a różne harmonogramy spłaty

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy, jeśli chodzi o leasing samochodu, jest uiszczanie płatności na rzecz finansującego. Można wybrać jeden z kilku harmonogramów spłaty:

 • Rozliczenia w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR lub EURIBOR. W tym przypadku raty płatne są w równej wysokości każdego miesiąca. Jeśli wysokość stopy procentowej wzrośnie lub spadnie, wysokość raty podlega również odpowiedniej zmianie.
 • Rozliczenia w oparciu o stopę procentową. W tej sytuacji wysokość raty jest zawsze taka sama. Nie ulega ona zatem zmianie w całym okresie trwania umowy.
 • Rozliczenia sezonowe, w ramach których wysokość raty jest dopasowana do bieżących obrotów przedsiębiorcy. Może być ona zatem wyższa w różnych okresach i niższa w innych. To doskonałe rozwiązanie wówczas, gdy działalność, ze względu na specyfikę branży daje największe zyski w określonych miesiącach roku (np. letnich lub zimowych),
 • Rozliczenia degresywne, w którym miesięczne raty stopniowo maleją.
 • Leasing z ratą balonową, gdzie początkowo spłacane są niskie raty, a ostatnia rata
 • wykupowa
 • jest wyższa. To idealne rozwiązanie dla rozwijających się firm, które przewidują wzrost zysków w przyszłości.
 • Leasing z opłatą za wykup w racie miesięcznej. Opłata za używanie samochodu jest w nim powiększona o pewną kwotę spłacaną na poczet wykupu pojazdu po zakończeniu umowy.

Więcej na temat leasingu przeczytasz na biznesowe-inwestycje.pl

Opracowano na zlecenie partnera Santander Consumer Bank.

Źródła:

 • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-leasing-samochodu-osobowego-wszystko-co-chcialbys-wiedzec
 • https://www.big.pl/poradnik-przedsiebiorcy/leasing-samochodu-na-firme-co-warto-wiedziec
 • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-leasingu-co-trzeba-wiedziec-leasingujac-samochod