21 marca 2024 roku, na powierzchni niemal 200 metrów kwadratowych w centrum Wrocławia, zostanie posadzony pierwszy w mieście las kieszonkowy. Inicjatywa, finansowana przez Endress+Hauser Polska, przyczyni się do zwiększenia zielonych przestrzeni w obszarze miejskim, wpisując się w globalny trend tworzenia małych lasów według metody Akiry Miyawakiego.

Las kieszonkowy to typ nasadzeń, który charakteryzuje się szybkim wzrostem i zdolnością do samoregulacji, odwzorowując naturalne lasy. Projekt ten jest częścią działań ekologicznych firmy Endress+Hauser, lidera w produkcji aparatury pomiarowej, akcentując jej zaangażowanie w ochronę środowiska i społeczeństwa. Właściciele firmy, którzy szczególnie skupiają się na Corporate Social Responsibility, podkreślają, że troska o środowisko naturalne stanowi istotny element strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Zrównoważony rozwój jest jedną z czterech wartości marki Endress+Hauser od ponad dziesięciu lat. Nasza strategia społecznej odpowiedzialności biznesu skupia się na tematach związanych z ochroną środowiska i edukacją ‒ mówi Maciej Sieczka, prezes polskiego oddziału Endress+Hauser. ‒ We wszystkie te obszary aktywnie włączamy się we Wrocławiu, który nas gości już od trzech dekad, stąd nasz pomysł na stworzenie lasu. To będzie wyjątkowa, elona przestrzeń dla mieszkańców w samym centrum miasta. Jedna z nielicznych takich inicjatyw w Polsce i pierwsza sfinansowana przed podmiot, który nie jest właścicielem działki.

Wrocławski Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z Endress+Hauser przygotował 600 drzew i krzewów bez użycia torfu, plastiku czy sztucznych nawozów, zapewniając w 100% naturalne środowisko. Charakterystyczna dla tych lasów szybkość wzrostu pozwala na niemal dwukrotnie szybsze dojrzewanie w porównaniu z tradycyjnymi metodami, a w pierwszych pięciu latach las będzie w stanie zaabsorbować około 127,5 kg CO2 rocznie oraz zredukować hałas o 10 dB.

Działanie to zostało dodatkowo wzbogacone o współpracę z uczniami Szkoły Podstawowej nr 71, którzy zostali zaproszeni do wspólnego sadzenia roślin.

Uczniowie tej placówki to bezpośredni sąsiedzi naszego mikrolasu, dlatego zależało nam, by współtworzyli go razem z nami ‒ podkreśla Nadia Golda, Marketing Communication Manager w Endress+Hauser. ‒ Zaangażowaliśmy młodych wrocławian w proces sadzenia również po to, by poszerzyć ich wiedzę przyrodniczą i zwiększyć świadomość ekologiczną.

Endress+Hauser, jako firma zobowiązana do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizuje liczne inicjatywy globalne promujące wykorzystanie energii odnawialnej, mobilność oraz efektywność energetyczną. Zobowiązując się do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku, firma aktywnie pracuje nad redukcją swojego wpływu na środowisko, demonstrując, że zrównoważony rozwój jest integralną częścią jej filozofii działania.