Okna stanowią kluczowy element każdego domu czy mieszkania. Nie tylko powinny zapewniać dopływ światła słonecznego do wnętrza, ale także chronić przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi. Jakie aspekty powinny być brane pod uwagę przy wyborze okien?

Okna stanowią kluczowy element każdego domu czy mieszkania. Nie tylko powinny zapewniać dopływ światła słonecznego do wnętrza, ale także chronić przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi. Jakie aspekty powinny być brane pod uwagę przy wyborze okien?

Termoizolacyjność okien

Jednym z najistotniejszych parametrów jest współczynnik przenikania ciepła. Energooszczędne okno charakteryzuje się jak najniższą wartością współczynnika Uw – obecnie standard to 0,9 W/m2K. Na współczynnik przenikania ciepła znacząco wpływają odpowiednio dobrane elementy konstrukcyjne, takie jak pakiety szybowe, profile okienne, kliny izolacyjne, uszczelki i okucia. Kluczowym czynnikiem jest tutaj izolacyjność cieplna pakietu szybowego. Wartość współczynnika Uw jest w tym kontekście zależna od wyboru konkretnego zestawu zespolenia szyb. Im grubsze zespolenie, tym współczynnik jest niższy.

Znaczenie mają również tzw. ramki dystansowe, które ograniczają transfer ciepła z jednej szyby na drugą. W najcieplejszych oknach są one wykonane z stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych. Innym elementem wpływającym na energooszczędność okna jest zastosowanie niskoemisyjnej powłoki z warstwy tlenku metalu. Jej funkcją jest przepuszczanie ciepła słonecznego do wnętrza, a następnie zatrzymanie go w pomieszczeniu. Niemniej istotne w osiągnięciu niskiego współczynnika Uw jest użycie odpowiednio szerokich profili oraz właściwe dobranie uszczelek, które charakteryzują się sprężystością i elastycznością. Wybór okuć okiennych wysokiej klasy również przyczyni się do zwiększenia izolacji termicznej.

Izolacja akustyczna

Izolacyjność akustyczna tworzy barierę, która zabezpiecza wnętrza przed przenikaniem hałasu z zewnątrz. Jest ona wyrażona wskaźnikiem Rw (C, Ctr). Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym lepsza jest izolacyjność dźwiękowa. Standardowe okna Brzozów zwykle charakteryzują się współczynnikiem na poziomie około 35 dB. W środowisku o dużej intensywności dźwięków, okna o współczynniku 35 dB zapewniają podstawową izolacyjność dźwiękową, jednak pełen komfort osiąga się dopiero przy współczynniku 40 dB. Aby uzyskać tak wysoką wartość, podobnie jak w przypadku izolacji termicznej, kluczowa jest odpowiednia konstrukcja okna. Istotne jest zastosowanie wzmocnionych profili o szerokości co najmniej 70 mm, a także kilkuwarstwowego oszklenia o dużej grubości i wypełnienie przestrzeni między warstwami specjalnym gazem. Warto również zainwestować w okucia i uszczelki wysokiej jakości, które zapewnią doskonałą szczelność okna.

Warunki gwarancji – co powinno się wiedzieć?

Podczas zakupu okien ważne jest zwrócenie uwagi na warunki gwarancji. Powinny one nie tylko gwarantować odpowiednio długi okres ochrony, ale również obejmować naprawę wszystkich elementów okna. Należy dokładnie sprawdzić warunki gwarancji zarówno dla całego okna, jak i dla poszczególnych jego elementów, takich jak szyby, profile i okucia. Powinny one uwzględniać jak najszerszy zakres potencjalnych uszkodzeń, przewidując naprawę lub wymianę. Gwarancja powinna być dokumentem pisemnym, który zawiera przede wszystkim: datę sprzedaży lub montażu okien, nazwę firmy, okres obowiązywania gwarancji oraz szczegółowe warunki jej realizacji.

Europejski znak CE

Deklaracja właściwości użytkowych odgrywa istotną rolę dla nabywcy. W kontekście zakupu okien nie tylko potwierdza możliwość ich instalacji w określonym budynku, ale też informuje konsumenta o ich parametrach i funkcjonalności. W sytuacji, gdy okna nie spełniają deklarowanych właściwości, deklaracja ta umożliwia złożenie reklamacji na podstawie niezgodności towaru z umową.

Znak CE jest gwarancją ze strony producenta, że produkt spełnia wszystkie wymagane kryteria dla wyrobów budowlanych, w tym aspekty związane z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i środowiska. Obecność znaku CE na oknach potwierdza, że produkt jest zgodny z wszystkimi dyrektywami Unii Europejskiej niezbędnymi do uzyskania tego oznaczenia. Zarówno deklarację właściwości użytkowych, jak i deklarację CE powinien dostarczyć sprzedawca.

W przypadku samodzielnego montażu, przy zakupie powinna być również dostarczona szczegółowa instrukcja instalacji okien, umożliwiająca ich bezproblemowe zamontowanie.

Jak więc upewnić się, że zakupione okna spełniają wszystkie wymagane parametry? Przy wyborze warto zwrócić szczególną uwagę na certyfikaty, przeprowadzone badania oraz niezależne rankingi.