Kamieniarstwo to zawód, który harmonizuje ciężką pracę z artyzmem, dzięki czemu powstają unikalne dzieła z bloków kamiennych, spieków i konglomeratów kwarcowych. Zadziwiające rezultaty prac kamieniarzy podnoszą estetykę wnętrz na wyższy poziom, sprawiając, że zawód ten jest coraz bardziej poszukiwany. Jednakże, praca z dużymi płytami kamienia niesie ze sobą pewne ryzyko, a więc zasady bezpieczeństwa stają się kluczowe w wykonywaniu tego zawodu.

Ochrona słuchu i wzroku na pierwszym miejscu

Chociaż materiały wykończeniowe z kamienia prezentują się luksusowo i są trwałe, to praca z nimi niesie pewne zagrożenia dla zdrowia kamieniarzy. Hałas generowany podczas cięcia kamienia może prowadzić do utraty słuchu, a kontakt z pyłem może uszkodzić wzrok. Dlatego też noszenie okularów ochronnych i ochronników słuchu jest absolutnie niezbędne podczas pracy.

Ryzyko chorób płuc

Kamieniarze narażeni są na różne problemy zdrowotne, takie jak astma, krzemica czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Te choroby mogą przez wiele lat przebiegać bezobjawowo, a następnie objawiać się uczuciem duszności i nieustępującym kaszlem. Długotrwały kontakt z pyłem kamiennym może uszkodzić tkankę płucną.

Praca na wysokości

Praca kamieniarza często wymaga korzystania z rusztowań, zwłaszcza przy projektach na znacznej wysokości. Dlatego należy przestrzegać rygorystycznych procedur bezpieczeństwa i higieny pracy na wysokości, aby uniknąć wypadków.

Wskazówki dla bezpiecznej pracy kamieniarza

Firma Cosentino, producent kwarcowych powierzchni, zwraca szczególną uwagę na standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizuje regularne szkolenia dla kamieniarzy, promując bezpieczne praktyki w branży. Podczas debaty przeprowadzonej przez Cosentino, eksperci podkreślali konieczność właściwego szkolenia BHP, zrozumienia zagrożeń, stosowania bezpiecznych procedur i używania specjalistycznego sprzętu ochronnego.

Łukasz Warzybok, General Manager Cosentino Katowice, mówiąc o bezpieczeństwie, podkreślił, że firma inwestuje w nowoczesne technologie, zmniejszając zużycie krzemionki krystalicznej i angażując się w zrównoważony rozwój. Jacek Bobkowski, właściciel MAR-BOB, dodatkowo podkreślił, że kluczowe są edukacja pracowników, obecność odpowiednio przeszkolonej osoby do przeprowadzania szkoleń oraz nowoczesne wyposażenie zakładu.

Pracując z kamieniem, kamieniarze muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zarówno dla swojego zdrowia, jak i dla efektywnej realizacji projektów. Działania firm, takich jak Cosentino, przyczyniają się do poprawy standardów bezpieczeństwa w branży kamieniarskiej.