Kopa Cwila to charakterystyczna góra na warszawskim Ursynowie. Powstała w latach 70., podczas budowy jednego z osiedli. Starsi mieszkańcy pamiętają jeszcze wypełniona wodą nieckę, nazywaną Wielorybem, która według wstępnej koncepcji, już niedługo zostanie ożywiona. Znów ma pojawić się tam woda, a wokół dużo zieleni.

Kopa Cwila — trochę historii

Kopa Cwila usypana została w latach 70. z ziemi wykopanej pod boki nowo tworzonego osiedla o nazwie Koński Jar na Ursynowie. Usypywano z niej nieduże skarpy i oddawano je do zagospodarowania mieszkańców. Inwestor zarządził także, aby usypać większą „górkę”. Wzniesienie, nazywane roboczo „Wzgórzem w parku Północnym”, wraz z parkiem je okalającym zaprojektowali Andrzej Szkop oraz Irena Bojarska. Ma ono trzy wierzchołki (najwyższy mierzy według relacji prasowych o biegaczach zdobywających warszawskie górki 108 metrów n.p.m.) i łagodne zbocza. Niektórym to miejsce kojarzy się z wulkanem.

Początkow ziemię planowano wywozić na wysypisko w Radiowie, które znajduje się 20 km stąd. Jednak inżynier Henryk Cwil (lub Ćwil), który nadzorował wyładunek ziemi, wpadł na racjonalizatorski pomysł, aby ziemi nie wywozić tak daleko, tylko zwalić ją wprost na miejscu. Na usypanie wzniesienia wykorzystano ponad 150 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Początkowo górka była błotnista, stopniowa zaczęły ją porastać rośliny, jednak nasadzenia po jakimś czasie rozjechano.

Z czasem na „górce” wybudowano chodniki, obok nigdy nienapełniony basen z fontanną kaskadową i asfaltowe korty. W 1983 roku uruchomiono tu także wyciąg saneczkowy, ale tylko na jeden sezon. Była to bowiem dość niebezpieczna atrakcja, ponieważ pod koniec swojego biegu oblodzony zwykle tor gwałtownie zakręcał, a pędzący nim saneczkarz, równie gwałtownie kończył bieg. Wyciąg ostatecznie rozebrano.

W 2009 roku przy północno-zachodnim zboczu Kopy, dokładnie na terenie dawnych kortów tenisowych, wyrósł „nielegalny” skatepark. Miejsce zostało zlikwidowane w 2014 roku przez zarząd dzielnicy.

Aktualnie Kopa Cwila jest centralnym punktem Parku im. Romana Kozłowskiego (geologa i paleontologa). Cały teren jest zadbany i uporządkowany. Na szczyt góry serpentynami prowadzą alejki, wokół utworzono ścieżki rowerowe oraz plac zabaw dla dzieci. Ze szczytu Kopy roztacza się panorama Starego Ursynowa, widać sąsiedni Służew nad Dolinką, kawałek Służewca i lądujące na Okęciu samoloty. Z początkiem lata u jej stóp odbywa się największa impreza w dzielnicy – Dni Ursynowa.

Kopa Cwila — plany rewitalizacji

Plan rewitalizacji Kopy Cwila powstał w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby mieszkańców Ursynowa, którzy już w roku 2018 na jednym ze spotkań w ramach konsultacji społecznych organizowanych w Urzędzie Dzielnicy wyraźnie mówili, iż cenią sobie „zielony” charakter terenu, a także pierwotny zamysł projektanta osiedla – nieckę wodną w kształcie „wieloryba”.

Koncepcja, którą udało się ostatecznie stworzyć, zakłada zachowanie obecnego kształtu zagłębienia w kształcie wieloryba, odtworzenie kaskady wodnej oraz fontann w zbiorniku, a także wprowadzenie wokół zieleni.

Obecnie sytuacja wygląda tak, że Urząd Dzielnicy Ursynów przygotowuje miejsce pod tę inwestycję z punktu widzenia określenia możliwości geodezyjnych (analiza geodezyjna) i wystąpił do Prezydenta Warszawy o przyznanie środków finansowych na sporządzenie dokumentacji projektowej. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami budowę fontanny (wieloryba) będzie finansowało MPWiK – wyjaśnia Barbara Mąkosa-Stępkowska, rzecznik prasowy dzielnicy Ursynów.

Wstępna koncepcja Kopy Cwila

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie potwierdza chęć włączenia się w rewitalizację Kopy Cwila na Ursynowie.

Z informacji przekazanych przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów wynika, że w toku konsultacji społecznych, została opracowana koncepcja zagospodarowania przestrzennego parku, w ramach której przewidziano, m.in. przekształcenie istniejącej niecki wodnej w zbiornik z fontanną. W tym miejscu potwierdzamy, że Urząd Dzielnicy Ursynów zwrócił się do Spółki z prośbą o wsparcie realizacji projektu, między innymi w zakresie umożliwienia podłączenia fontanny do sieci wodociągowej eksploatowanej przez MPWiK. Z uzgodnień dokonanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów oraz MPWiK wynika, że Dzielnica przygotuje ekspertyzę techniczną, która umożliwi podjęcie dalszych decyzji – mówi Marta Pytkowska, zastępca rzecznika prasowe MPWiK.

Termin realizacji tego pomysłu niestety nie jest jeszcze znany.