Wykorzystanie pali przemieszczeniowych już na etapie budowy fundamentów, może przynieść bardzo dobre efekty związane z pracami budowlanymi. Czym w takim razie jest pal przemieszczeniowy i jak się go stosuje? Wszystko opisujemy poniżej!

Czym jest pal przemieszczeniowy?

Pal przemieszczeniowy jest jednym z rodzajów palów fundamentowych. Inaczej pale te nazywane są SDP – Soil Displacement Piles, CMC – Controled Modulus Column, lub FDP Full Displacement Piles. Wykorzystuje się je do pośredniej pomocy przy posadowieniu budynków, w każdym rodzaju gruntu. Pale przemieszczeniowe stosuje Keller.com.pl, a ich wykonanie polega na wkręceniu w grunt rury, która rozpycha pal na boki podczas wiercenia. Kolejnym krokiem jest etap zabetonowania pala, a cały proces ten skutkuje zagęszczeniem gruntu. 

Kiedy wykorzystuje się pale przemieszczeniowe?

Z właściwości pali przemieszczeniowych korzysta się w sytuacjach, kiedy obszerne i skoncentrowane obciążenia muszą być przeniesione na wytrzymalsze i zdecydowanie głębsze warstwy gruntu. Spowodowane jest to faktem, iż płytsze warstwy są podatniejsze na odkształcenia i cechują się niewielką nośnością. 

Z pomocy pala przemieszczeniowego korzysta się również w sytuacjach, kiedy należy wzmocnić istniejące już fundamenty oraz ograniczyć różnicę osiadań czy bezwzględną wielkość.

Pale przemieszczeniowe są także wykorzystywane podczas przeniesienia na grunt dużych obciążeń skupionych. Dzieje się tak najczęściej podczas budowy wysokich budynków, obiektów wieżowych, podpór mostowych oraz tych zaliczających się do budownictwa morskiego i okołomorskiego.

Inną sytuacją, kiedy wykorzystuje się możliwości pali przemieszczeniowych, jest stabilizacja skarp i obudowywanie głębokich wykopów.

Jakie są zalety wykorzystywania pali przemieszczeniowych?

Pal przemieszczeniowy, dzięki możliwości jego szybkiej produkcji, oraz szerokiemu wachlarzowi zastosowań, ma wiele zalet, które wykorzystywane są w budownictwie. Przede wszystkim podczas ich wykonywania nie ma występowania wibracji, które mogą mieć destrukcyjny wpływ na okoliczne budynki.

Dodatkowo korzystanie z pali przemieszczeniowych wiąże się z mniejszym zużyciem betonu, a to z kolei oznacza dużo niższe koszty produkcji. Porównując pale przemieszczeniowe do podobnych elementów konstrukcyjnych, wykonuje się je szybko, a plac budowy nie doznaje większych zabrudzeń.

Co ważne, z uwagi na rozpychanie gruntu na boki, nie powstaje urobek przy wierceniu, a podłoże dookoła pala przemieszczeniowego zostaje skutecznie zagęszczone. Warto również zaznaczyć, że średnica samego pala jest stosunkowo nieduża, a mimo to zapewnia sporą nośność.

Jak widać, wykorzystanie pali przemieszczeniowych związane jest z wieloma zaletami i nie ma więc nic dziwnego w tym, że są tak powszechnie wykorzystywane.