Utrzymanie komfortowej temperatury we wnętrzach, szczególnie zimą, wymaga sprawnie działającego ogrzewania. Jednym z integralnych elementów instalacji c.o. jest pompa obiegowa. Odpowiada ona za wytwarzanie różnicy ciśnienia, dzięki której ciepła woda krąży w układzie grzewczym między kotłem a odbiornikami ciepła. Pompy obiegowe są kompatybilne z większością nowych kotłów grzewczych, co pozwala na ich montaż zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach.

Jak działają pompy c.o.? Na co zwrócić uwagę przy wyborze urządzenia? Czy lepsza jest pompa montowana oddzielnie czy zintegrowana z kotłem?

Pompa centralnego ogrzewania

Pompowe układy grzewcze niezmiennie od lat stanowią jeden z najbardziej popularnych rodzajów ogrzewania nieruchomości mieszkalnych i użytkowych. W takich układach woda krąży między kotłem (gdzie ulega podgrzaniu) a odbiornikami ciepła, którymi mogą być tradycyjne grzejniki ścienne lub ogrzewanie podłogowe. Obieg wody w instalacji jest możliwy za sprawą różnicy ciśnienia. Za jej wytworzenie odpowiada pompa c.o. Pompa obiegowa musi mieć takie parametry, żeby wtłoczyć wodę do najdalej położonego od kotła punktu instalacji.

Kotły grzewcze z fabrycznie montowanymi pompami obiegowymi

W nowoczesnych kotłach pompy obiegowe są często montowane fabrycznie. Taka pompa c.o. jest wystarczająca dla prostej instalacji z grzejnikami. W bardziej rozbudowanych układach – w ramach których działają zarówno grzejniki ścienne, jak i ogrzewanie podłogowe – konieczne będzie zainstalowanie dodatkowej pompy.  Urządzenie można zainstalować na zasileniu lub powrocie, w kotłowni w pobliżu źródła ciepła albo w rozdzielaczu.

Planując montaż pompy ciepła warto pamiętać o zaworach odcinających. Zwykle umieszcza się je przed i za pompą obiegową. Dzięki temu – w razie potrzeby – można zamknąć przepływ czynnika grzewczego i zdemontować pompę. To bardzo dogodne rozwiązanie, zwłaszcza w momencie, w którym następuje konieczność naprawy lub wymiany urządzenia.

Sprawność pompy c.o.

Obecnie większość pomp c.o. jest wyposażona w silniki z regulacją prędkości obrotów. W zależności od modelu urządzenia może to być regulacja trzystopniowa lub czterostopniowa. Producenci zalecają, żeby pompy obiegowe przez większość czasu pracy działały na najwyższym biegu, ponieważ dzięki temu uzyskują największą sprawność.

Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, pompy obiegowe musza być wyposażone w elektroniczną regulację. Elektroniczna regulacja przekłada się na bardziej elastyczny zakres pracy urządzenia, co skutkuje mniejszym zużyciem energii elektrycznej. Zmiana wydajności pompy w urządzeniach z regulacją elektroniczną następuje automatycznie, podczas gdy płynna regulacja pozwala dostosować wydajność pracy pompy do aktualnego zapotrzebowania.