Polska pracownia architektoniczna WXCA odniosła wielki sukces, zdobywając IV nagrodę w międzynarodowym konkursie na modernizację siedziby Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. Jury wyróżniło WXCA za śmiałą koncepcję przestrzeni wejściowej, tworzącą płynne połączenie między muzeum a miastem. W konkurencji z takimi renomowanymi architektami jak David Chipperfield czy Jeanne Gang, polska pracownia zaprezentowała się jako silny gracz na międzynarodowej scenie.

Stephan Junker, dyrektor zarządzający Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, podkreślił, że głównym celem konkursu było wyrażenie przez architekturę współczesnego muzeum jako instytucji o znaczącej funkcji społecznej, naukowej i edukacyjnej. Spośród 60 zgłoszeń do konkursu, jury wybrało 18 prac finałowych, z których WXCA zdobyła IV nagrodę. Jury podkreśliło śmiałość proponowanych rozwiązań i zdolność do myślenia poza utartymi schematami.

W uzasadnieniu swojej decyzji organizatorzy konkursu chwalą projekt za nowe podejście do sytuacji wejściowej, gdzie łagodnie opadające pochylnie prowadzą do ogólnodostępnej przestrzeni wejściowej, zlokalizowanej w podziemiu istniejącego budynku. Nowa fasada została określona jako zapraszająca, transparentna i szanująca zabytkowy układ zieleni.

Projekt WXCA zakłada stworzenie nowoczesnej siedziby muzeum, integrującej historyczne miasto, architekturę i przyrodę z różnorodnym programem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji. Koncepcja architektów polega na stworzeniu ciągłego, przepływającego krajobrazu muzealnego kampusu, otwartego na miasto i mieszkańców. Wewnątrz muzeum zaplanowano elastyczny plan funkcjonalny, umożliwiający dostosowanie przestrzeni do różnorodnych potrzeb.

Nagroda zdobyta przez WXCA w Berlinie to kolejne prestiżowe wyróżnienie na międzynarodowej scenie. Pracownia ma już na swoim koncie sukcesy, takie jak III miejsce w konkursie na kompleks kulturalny w Incheon w Korei Południowej, zwycięstwo w konkursie na Bałtycki Park Sztuki w estońskim Pärnu oraz projekt Pawilonu Polski na Expo 2020 w Dubaju. Obecnie WXCA pracuje nad Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej, co stanowi jeden z największych kompleksów muzealnych we współczesnej Europie.

Skład zespołu WXCA to: Szczepan Wroński, Marta Sękulska-Wrońska, Anna Dobek, Tomasz Czuban, Michał Czerwiński, Andrzej Bulanda, Piotr Hardt, Mariia Kolomiitseva, Jakub Matela, Anna Majewska, Michał Sokołowski oraz Bogumiła Chewińska. Lokalnym partnerem projektu jest KOPPERROTH (Martin Roth, Dominik Renner, Marcus Kopper), a wizualizacje stworzył Piotr Banak. Konsultacje w zakresie projektu zieleni przeprowadził Łukasz Kowalski.