Studia na kierunku Architektura należą do wymagających. Dają możliwość kształtowania otaczającej nas przestrzeni, a jednocześnie ulepszania jej. Zawód architekta to profesja na pograniczu dziedzin technicznych i artystycznych, ale kreatywność stanowi tutaj kluczową umiejętność. W projektowaniu architektonicznym dąży się do wypracowania własnego stylu, który pozwoli budować swoją markę, ale również rozpoznawalność w branży.

Wymagania dla przyszłego architekta

Praca w zawodzie architekta wymaga wyższego wykształcenia kierunkowego oraz odbycia praktyk zawodowych. Dzięki studiom na kierunku Architektura możliwe jest zdobycie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia praktycznego umożliwiających wykonywanie tego zawodu. Od przyszłych architektów oczekuje się posiadania zmysłu artystycznego, umiejętności pracy pod presją czasu oraz znajomości obsługi oprogramowania komputerowego służącego do projektowania. Pożądaną umiejętnością będzie zdolność organizacji pracy i umiejętność planowania.

Jak wyglądają studia I stopnia na kierunku Architektura?

Dzięki zagadnieniom z dziedziny matematyki, fizyki oraz projektowania architektonicznego słuchacz w toku studiów uczy się tworzenia oraz modyfikowania elementów świata architektury. Ponadto analiza architektonicznych praktyk na przestrzeni dziejów oraz stylów architektonicznych pozwala mu rozwijać własny styl projektowania oraz swoją wizję świata. Studia architektoniczne poprawiają zdolności analityczne słuchaczy oraz ich wiedzę związaną z architekturą. Zdobyte umiejętności pozwalają absolwentom na szerokie perspektywy zawodowe i pięcie się po szczeblach kariery.

Czym jest styl architekta?

Każdy architekt, chociaż jest inżynierem, jest również artystą. Posiada swoją indywidualną wrażliwość, co przekłada się na własny styl projektowania. Studenci Architektury w toku studiów uczą się proponować indywidualne rozwiązania, ale ponadto muszą potrafić uargumentować, dlaczego to właśnie ich koncepcja jest najlepsza. Przyszły projektant podczas studiów, w trakcie praktyk i po zdobyciu doświadczenia kształtuje swój indywidualny styl postrzegania świata. To właśnie on odzwierciedla się w projektach architektonicznych. Za każdym powstałym budynkiem kryją się osoby, które go zaprojektowały. To architekci są odpowiedzialni za niezbędne wyliczenia, analizy oraz aspekt wizualny otaczającej nas przestrzeni. Muszą wykazać się nie tylko umiejętnościami analitycznymi, ale przede wszystkim kreatywnością. Architekt do każdego projektu podchodzi indywidualnie. Na końcowy projekt przekłada się przede wszystkim pasja do architektury, inspiracja oraz własny, wypracowany wraz z upływem lat styl projektowania.

Studiuj Architekturę w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie!

Edukacja w warszawskiej uczelni przeznaczona jest dla kandydatów, którzy pasjonują się sztuką i chcą realnie kształtować najbliższe otoczenie. Kształcenie jest połączeniem aspektów technicznych oraz artystycznych dziedziny, jaką jest architektura. W trakcie studiów słuchacze korzystają z nowoczesnych pracowni oraz darmowego oprogramowania. Studiowanie Architektury pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia kariery w zawodzie architekta. Studia w WSEiZ przygotowują absolwenta do wykonywania prestiżowego zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Co ważne, uczelnia proponuje absolwentom studiów I stopnia kontynuację nauki i uzyskanie tytułu magistra.