Cosentino, globalny producent i dystrybutor wielkoformatowych powierzchni Dekton, Silestone i Sensa, kontynuuje swoją długofalową strategię zrównoważonego rozwoju, skupiając się na kryteriach ESG. Firma zrealizowała swoje zobowiązania dotyczące odpowiedzialnego zarządzania, a ostatnie postępy i osiągnięcia zostały szczegółowo przedstawione w obszernym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskowe

W ciągu ubiegłego roku Cosentino zainwestował ponad 37 milionów euro w aktywa środowiskowe. Przywiązanie do gospodarki o obiegu zamkniętym i redukcji śladu węglowego objawiło się poprzez wykorzystanie 99% ponownie używanej wody, codzienną recyrkulację 80 000 m3 wody (Zero Water Discharge), korzystanie z 100% odnawialnej energii elektrycznej oraz rozwój zrównoważonych produktów, takich jak Dekton – produkt neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla przez cały cykl życia, oraz technologii HybriQ dla produktów Silestone. W 2022 roku firma zredukowała swoją emisję CO2 o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim i o 12,81% w porównaniu z 2018 rokiem. Redukcja ta obejmowała wszystkie obszary działalności firmy, od pozyskiwania surowców po zakończenie cyklu życia produktów.

Firma kontynuuje również postęp w zakresie ponownego wykorzystywania odpadów. W 2022 roku Cosentino odzyskało prawie 16% wszystkich odpadów stałych wytworzonych w parku przemysłowym w Cantorii. Wewnętrzne zużycie surowców pochodzących z recyklingu w produkcji Silestone i Dekton stanowiło 7,6% całkowitego zużycia wszystkich surowców. Dodatkowo, firma wprowadziła nowy model energetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii i samowystarczalności energetycznej, obejmujący zarządzanie zasobami wodnymi. Uruchomiona instalacja fotowoltaiczna o mocy szczytowej 20 MW stanowiła krok w kierunku zrównoważonej produkcji energii elektrycznej.

Tworzenie miejsc pracy i wkład w społeczeństwo

Cosentino uznaje kapitał ludzki za najważniejszy zasób firmy. W 2022 roku firma stworzyła 426 nowych miejsc pracy na całym świecie, osiągając liczbę 5 851 pracowników. Odsetek umów na czas nieokreślony wzrósł do 98%. Zaangażowanie w dobrobyt i wzrost dotyczy również społeczności lokalnych. Cosentino wspiera programy szkolenia zawodowego, prowadzone w zakładach, oraz angażuje się w działalność Fundacji Eduarda Justo. Firma promuje również edukację, branże takie jak architektura, projektowanie, sport i gastronomia, wspierając je poprzez partnerstwa i sponsoring. Fundacja Sztuki Ibáñez Cosentino zaś propaguje sztukę i kulturę. Ponadto, Cosentino przekazał bezpośrednie darowizny dla różnych organizacji, osiągając łączną wartość ponad miliona euro.

Odpowiedzialne zarządzanie

Zrównoważony rozwój Cosentino opiera się na konkretnych kryteriach ESG, rozwijanych poprzez integrację i transparentną komunikację z pracownikami, dostawcami i klientami. Odpowiedzialny organ zarządzający wspiera rozwój talentów, a programy rekrutacyjne i zarządzania, takie jak Acelera, Ingenia, Impulsa czy Dual, promują równość i różnorodność. W 2022 roku odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych wyniósł 22%, a w zarządzie 50%.