Ściany zewnętrzne z czasem ulegają zabrudzeniom i nieuchronnej degradacji wskutek działania wielu czynników. Mogą pojawić się na nich pęknięcia, które nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale mogą świadczyć nawet o poważnych problemach strukturalnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak fachowo naprawia się pęknięcia w elewacjach, przeczytaj poniższy tekst.

Pękająca elewacja – zleć fachową naprawę

Jeżeli zauważysz pęknięcia na zewnętrznych ścianach budynku, nie ignoruj tego problemu. Chociaż wiele szczelin powstaje w naturalny sposób w wyniku starzenia się powłok elewacyjnych, istnieją również poważniejsze przyczyny powstawania rys. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie ocenić sytuacji, skontaktuj się z profesjonalną firmą zajmującą się naprawą ścian i stropów. Eksperci nie tylko trafnie ustalą przyczynę usterki, ale także ocenią, czym wypełnić pęknięcia w ścianie zewnętrznej oraz w jaki sposób przeprowadzić naprawę, żeby była skuteczna.

Efektywna naprawa – tylko po usunięciu przyczyny problemu

Przyczyn powstawania pęknięć w ścianach zewnętrznych jest co najmniej kilka. Problemem mogą być wady konstrukcyjne, których konsekwencje mogą być poważne, ale także mniej brzemienne w skutkach skurcze tynku czy naprężenia materiałów elewacyjnych. Przed wypełnieniem rys i pęknięć spowodowanych problemami strukturalnymi (np. podciąganiem wody gruntowej, przenikaniem wody opadowej itp.), należy bezwzględnie usunąć przyczynę problemu. W przeciwnym przypadku naprawa będzie nietrwała, a pęknięcia szybko pojawią się na elewacji ponownie.

Problemów związanych z konstrukcją budynku nie da się usunąć samodzielnie – trzeba do tego celu zatrudnić fachowców specjalizujących się w uszczelnieniach i usuwaniu przecieków oraz naprawach izolacji budynków.

Usuwanie pęknięć w ścianach – sposoby i materiały

Przy założeniu, że przyczyna pęknięć ścian została naprawiona lub że rysy powstały w wyniku degradacji tynku spowodowanej działaniem czasu, można podjąć działania mające na celu usunięcie szczelin w elewacji. W przypadku drobnych, płytkich pęknięć niekiedy wystarczy pomalować powierzchnię dotkniętą spękaniami.

Żeby usunąć nierozwijające się szczeliny o szerokości mniejszej niż 0,5 mm, spowodowane naturalnym skurczem tynku lub naprężeniami materiałów budowlanych, można zastosować różne metody. Jednym z rozwiązań jest użycie farby opartej na żywicach akrylowych, innym – zastosowanie wypełniacza akrylowego. Kolejną metodą może być wypełnienie niewielkich szczelin za pomocą metody iniekcji, przy użyciu odpowiednich mas szpachlowych dostosowanych do rodzaju tynku lub preparatów na bazie cementu lub mikrocementu.

Żeby usunąć szersze szczeliny, pomiędzy 0,5 a 1 mm, należy zastosować elastyczne połączenia, takie jak szpachle, masy bitumiczne, powłoki modyfikowane tworzywami sztucznymi lub zaprawy polimerowo-cementowe. Decydując się na ostatnie z rozwiązań, należy wybrać produkt mrozoodporny, zapewniający dyfuzyjność oraz hamujący karbonatyzację.

Pęknięcia w ścianach można również naprawić korzystając z taśm z włókniny polipropylenowej lub taśm z włókna szklanego. W przypadku pierwszej opcji, rysa jest wypełniana zaprawą, a następnie nakłada się na nią taśmę i nanosi kolejną warstwę zaprawy. Z kolei taśmy z włókna szklanego są aplikowane bezpośrednio na pęknięcie, a na taśmę nakłada się zaprawę szpachlową, wciskając ją do wnętrza rysy.

Warto podkreślić, że niezależnie od wyboru metody naprawy pęknięć w ścianach zewnętrznych, opracowywaną powierzchnię należy zawsze odpowiednio przygotować – ustabilizować, oczyścić z brudu i pyłu, a także odtłuścić. Na stabilną i czystą powierzchnię zwykle nakłada się preparat gruntujący, a następnie przeprowadza się dalsze prace.