Przygotowanie świadectwa energetycznego budynku wiąże się ze szczegółową oceną różnych czynników wpływających na jego charakterystykę energetyczną. Proces jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych rzeczoznawców energetycznych, którzy przestrzegają wówczas odpowiednich procedur. Co jest potrzebne do przygotowania certyfikatu energetycznego budynku?

1. Informacje o budynku

W pierwszej kolejności, aby otrzymać świadectwo energetyczne Łódź – https://energov.pl/swiadectwo-energetyczne-lodz konieczne jest podanie odpowiednich informacji dotyczących budynku. Zaliczane są do nich:

 • Adres – dokładna lokalizacja budynku jest niezbędna do przygotowania precyzyjnej oceny.
 • Typ budynku – różne typy budynków mogą mieć różne wzorce zużycia energii, dlatego konieczne jest podanie tych informacji.
 • Zdjęcie budynku – prezentujące najlepiej cały budynek od jego frontu lub ze wszystkich stron.

2. Szczegóły nieruchomości

W następnej kolejności konieczne jest podanie dodatkowych informacji o nieruchomości, do których zaliczane są:

 • Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza i powierzchnia użytkowa w m2 – powierzchnia budynku jest podstawowym parametrem do obliczeń energetycznych. Pomaga ocenić wymagania dotyczące ogrzewania i chłodzenia.
 • Typ konstrukcji – materiały użyte w konstrukcji wpływają na właściwości izolacyjne. Niezbędne są szczegóły dotyczące ścian, dachu i innych przegród.
 • Liczba pięter – należy podać informacje dotyczące liczby kondygnacji w budynku.
 • Kubatura budynku – podawana jest w m3 ogólnie oraz jako kubatura o regulowanej temperaturze powietrza.
 • Temperatury wewnętrzne w budynku – podawane zależnie od stref ogrzewanych.

3. Rodzaje systemów

Do obliczenia zapotrzebowania budynku na energię konieczne jest podanie informacji dotyczących zastosowanych w nim systemów ogrzewania oraz chłodzenia, a także innego rodzaju systemów. Potrzebne będzie przekazanie poniższych danych:

 • Rodzaj systemu grzewczego – mogą być to kotły, pompy ciepła lub ogrzewanie elektryczne, co pozwala na ocenę ich średniej sezonowej sprawności.
 • Rodzaj systemu chłodzenia – gdy system taki ma zastosowanie, uwzględnia się szczegóły dotyczące systemów klimatyzacji i ich efektywności energetycznej.
 • Systemy wentylacyjne – w ocenie uwzględnia się typ wentylacji i jej wpływ na zużycie energii. Można również poddać ocenie systemy odzyskiwania energii – rekuperacji.
 • Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej – informacje na temat rodzaju urządzeń używanych do przygotowywania CWU, na przykład bojler, kocioł gazowy, podgrzewacz elektryczny.

4. Systemy oświetleniowe

Także świadectwo energetyczne może uwzględniać rodzaj używanych systemów oświetleniowych, w tym opcje energooszczędne, takie jak LED, co wpływa na całkowite zużycie energii.

5. Lokalny klimat

Lokalny klimat wpływa na zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia. W ocenie uwzględnia się dane klimatyczne zależnie od lokalizacji budynku.