CINiBA w Katowicach, czyli Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, to wspólna biblioteka dwóch uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego. Jej celem jest umożliwienie dostępu zarówno do wiedzy zawartej w tradycyjnych książkach i czasopismach, jak i wszelkiego rodzaju multimediów i elektronicznych nośników informacji. CINiBA, obok typowej funkcji biblioteki uniwersyteckiej, pełni także rolę miejsca wystaw, spotkań kulturalnych, konferencji naukowych i relaksu, dostępnego dla ogółu.

CINiBA Katowice — Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

Budynek CINiBA powstał przy ul. Bankowej, w miejscu, gdzie znajdowało się niegdyś lodowisko. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz z budżetów samorządu Województwa śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Gmach budynku CINiBA wraz z terenem Kampusu zaprojektowali architekci z koszalińskiej pracowni HS99. Biblioteka tworzy architektoniczną oprawę forum, podkreślając jego znaczenie i budując tożsamość. Przy nim znajduje się główne wejście do biblioteki, a także księgarnia i poczta. Przedłużeniem strefy wejściowej CINiBA oraz samego forum jest wewnętrzny pasaż łączący plac uniwersytecki z terenami rekreacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż rzeki.

File:Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)2 ...

Zabudowa w kształcie prostokąta o wymiarach 63,75 m x 46,25 m to jednolita 3-kondygnacyjna bryła ogólnodostępnej części, która obejmuje:

  • na parterze hol główny, do którego przylegają czytelnie i wypożyczalnie, sala konferencyjna na 90 osób, sala dydaktyczna na 30 osób oraz pomieszczenia towarzyszące,
  • na pierwszym i drugim piętrze otwarte jednoprzestrzenne księgozbiory stanowiące zarazem wypożyczalnie przeznaczone dla czytelników pod nadzorem bibliotekarzy, czytelnie główne i specjalistyczne oraz pomieszczenia dla bibliotekarzy i pracowników zaplecza administracyjnego.
CINiBA - Architektura-murator

Nad tą częścią budynku znajduje się mniejsza bryła o wysokości 14,3 m i wymiarach 48,75 m x 16,25 m, która obejmuje:

  • na trzecim piętrze pomieszczenia dla pracowników działu gromadzenia i opracowania zbiorów,
  • na czwartym i piątym piętrze magazyny zwarte zamknięte dla czytelników, w tym na czwartym piętrze pomieszczenia zbiorów nietypowych, a na piątym piętrze zbiorów chronionych.

W nowym budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przewidziano możliwość zgromadzenia i magazynowania około 1,8 mln woluminów.

CINIBA - CINIBA

Okładzina elewacji budynku CINiBA wykonana została z piaskowca, którego kolor wpisuje się w kontekst miejsca, stanowiąc ukłon w stronę sąsiedniej, ceglanej zabudowy. W części biurowej oraz na kondygnacji parteru znajdują się duże przeszklenia z widokiem na ulokowane za ni przestrzenie komercyjne, a także – poprzez pasaż – na przestrzeń rekreacyjną nad rzeką. W połowie głębokości budynku do pasażu przylega wysoki na trzy kondygnacje główny hol biblioteki. W obrębie pasażu jego przestrzeń przesklepiona jest świetlikiem, a wokół niej na drugiej i trzeciej kondygnacji rozlokowano pomieszczenia czytelnicze. W ciągu dnia przeszklone szczeliny w elewacjach budynku zapewniają dopływ światła naturalnego do wnętrz biblioteki, tworząc w nich wyjątkową atmosferę. Po zmierzchu sztuczne światło sączy się przez nie na zewnątrz, tworząc na powierzchni bryły mozaikę jasnych i ciemnych pól.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej CINiBA — dane techniczne

Lokalizacja: Katowice, ul. Bankowa.
Architekci: HS99.
Zespół projektowy: Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski, Rafal Sobieraj.
Inwestor: Uniwersytet Śląski.
Projekt: 12.2002 (1 nagroda w konkursie SARP).
Projekt budowlany: 2004.
Realizacja: 2009-11.
Powierzchnia całkowita: 10562 m2.
Kubatura: 53116 m3.