Strop filigranowy to strop płytowy, zespolony. Zaletą takiego stropu jest wysoka izolacyjność akustyczna, a także możliwość dowolnego kształtowania stropowej powierzchni.

Co to jest strop filigranowy?

Strop filigranowy to odmiana stropu zespolonego, który łączy stale różne materiały, tworząc jedną z trwalszych części budynku. Płyty filigranowe mogą pełnić zarówno funkcję konstrukcyjną, jak i deskowania traconego.

To nowoczesne rozwiązanie najczęściej wykorzystuje się w budownictwie użyteczności publicznej, ale w ostatnich latach zyskuje również popularność w budownictwie jednorodzinnym. o ile montuje się za pomocą dźwigu. Można ułożyć go na całej powierzchni lub wybranej części.

Strop filigranowy szybko montuje się za pomocą dźwigu, można go ułożyć na całej powierzchni, jak i wybranej części.

Strop filigranowy — projektowanie i produkcja

Płyty prefabrykowane produkuje się wyłącznie na zamówienie, nie są one składowane w magazynie. Produkcja opiera się na projekcie konstrukcyjnym, w którym dobiera się rozkład poszczególnych płyt w stropie i ich kształt, a także określa się zbrojenie stropu (zależnie od wielkości, rodzaju obciążenia i sposobu podparcia). Na tym etapie projektanci mają możliwość maksymalnego zredukowania kosztów, co jest jedną z ważniejszych zalet stropu filigranowego.

Prefabrykaty przygotowuje się w zakładzie produkcyjnym na stołach montażowych z betonu klasy min. B25. Cały proces — od dostarczenia projektu architektonicznego, aż do chwili dostarczenia płyt stropowych trwa do 4 dni: wykonanie projektu stropu dla domu jednorodzinnego — 1 dzień, produkcja płyt — około 4 dni. Po tym czasie płyty przewożone są na budowę i montowane.

Podstawowa oferta producentów zawiera projekt konstrukcyjny, produkcję płyt oraz ich transport na plac budowy. Niektórzy oferują również montaż oraz ułożenie warstwy nadbetonu wraz ze zbrojeniem.

Strop filigranowy — zalety

Strop filigranowy łączy w sobie zalety stropów prefabrykowanych oraz możliwości konstrukcyjne stropów monolitycznych:

 • skrócenie czasu wykonywania stropu na budowie (strop powierzchni 300 m2 można ułożyć w 2 dni). Na budowę przywozi się gotowe prefabrykaty, w których znajduje się zbrojenie dolne stropu, a na miejscu układa się tylko zbrojenie na styku płyt, miejscowe zbrojenie górne oraz układana jest warstwa betonu monolitycznego;
 • eliminacja deskowania — warstwę betonu układa się na płytach prefabrykowanych, które będąc elementem konstrukcji są jednocześnie deskowaniem traconym;
 • nieskomplikowany montaż, ponieważ konstrukcja stropu nie wymaga wykonywania żeber rozdzielczych, a ewentualne wzmocnienie stropu (na przykład pod cięższą ściankę działową) można wykonać już w zakładzie produkcyjnym, zagęszczając zbrojenie (kratownice);
 • ograniczenie ilości prac wykończeniowych — ponieważ powierzchnia płyt od strony sufitu jest bardzo gładka, nie wymaga ona wyrównywania i tradycyjnego tynkowania. Specjalnie ukształtowane styki płyt wystarczy zaszpachlować, a powierzchnię płyt pomalować farbą lub położyć tapetę. Ponadto w płytach prefabrykowanych już w zakładzie produkcyjnym można umieścić puszki elektryczne, a przed ułożeniem warstwy nadbetonu na powierzchni płyt rozłożyć kable elektryczne;
 • bardzo duże możliwości konstrukcyjne — duże rozpiętości (nawet do 12 m), oparcie stropu bezpośrednio na słupach, wykonanie belek ukrytych w grubości stropu i w efekcie otrzymanie gładkiej płaszczyzny sufitu. Projektanci wybierają najkorzystniejszy schemat pracy konstrukcji i optymalnie dobierają zbrojenie stropu oraz jego grubość;
 • dowolny kształt stropu — cały strop (łącznie z płytami balkonowymi) można wykonać w jednej technologii. Praktycznie nie ma ograniczeń wynikających z kształtu stropu.

Strop Filigran — wady

Wady stropu filigranowego są następujące:

 • przy zastosowaniu stropów filigranowych na budowie domu jednorodzinnego konieczne jest użycie dźwigu;
 • strop filigranowy wymaga bardzo precyzyjnego wykonania ścian — muszą być one usytuowane dokładnie w zaprojektowanych osiach, gdyż płyty prefabrykowane produkowane są z dużą dokładnością i nie ma możliwości korygowania ich wymiarów na budowie;
 • wymóg oddzielnego projektowania ma każdy obiekt, nie ma unifikacji systemowej;
 • konieczność pielęgnacji nadbetonu;
 • dość wysoki koszt.

Ile kosztuje m2 stropu filigran?

Strop filigranowy składa się z wykonywanych na zamówienie prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz warstwy nadbetonu. Płyty zwykle mają wymiary 2,4 × 7,5 do 12 m, a cały strop jest grubości od 10 do 30 cm i może mieć rozpiętość do 12 m.

Budowa tego rodzaju stropu jest szybka, nie wymaga bowiem deskowania, a układanie gotowych płyt nie jest czasochłonne. Do montażu potrzebny jest jednak ciężki sprzęt, co podnosi koszt wykonania konstrukcji, podobnie jak koszt transportu elementów z fabryki.

Ile kosztuje budowa stropu filigranowego? Cena płyt wynosi 80-150 zł za m2. Koszt mieszkanki betonowej to około 250 zł za m3. Za robociznę trzeba zapłacić średnio 60-70 zł za m2, a za wynajęcie dźwigu 80-120 zł za godzinę. Zatem wykonanie takiego stropu powinno zmieścić się w granicach około 200-300 zł za m2.