Planowanie inwestycji to proces, który pozwala na określenie celów i strategii transakcyjnych oraz wybór odpowiednich projektów do realizacji. W celu osiągnięcia jak największych korzyści z inwestycji, ważne jest, aby proces planowania był przeprowadzany przez specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Sposoby planowania inwestycji

Jednym ze sposobów na uzyskanie wsparcia w procesie planowania inwestycji jest skorzystanie z usług doradczych, takich jak JW+A, w ramach certyfikatów energetycznych. Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument potwierdzający, że budynek spełnia określone wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

Niezbędnym działaniem jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku, a następnie przygotowanie raportu zawierającego wytyczne dotyczące modernizacji i poprawy efektywności energetycznej. Doradcy pomagają również podczas przygotowania projektu inwestycyjnego, stworzenia kosztorysu oraz uzyskaniu dotacji i pozyskaniu finansowania na realizację projektu.

Korzystne usługi doradcze dotyczące certyfikatów energetycznych

Korzystanie z usług doradczych w ramach certyfikatów energetycznych pozwala na uzyskanie nie tylko oszczędności na rachunkach za energię, ale także na podniesienie wartości nieruchomości oraz poprawę komfortu użytkowania budynku.

Przeprowadzenie modernizacji w oparciu o certyfikat energetyczny, jest również korzystne z perspektywy ochrony środowiska naturalnego, ponieważ pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wniosek jest taki, że wczesne zestawienie i realizacja rozwiązań inwestycyjnych pozwala uzyskać korzystną efektywność energetyczną. Jest to ważne nie tylko dla właścicieli budynków, ale również dla całego społeczeństwa.

Od kiedy świadectwo energetyczne

Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo energetyczne zostanie uznane za obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości – niezależnie od czasu ich wybudowania. Jest to spowodowane prawem budowlanym oraz nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Ważnymi zagadnieniami, z którymi warto się zapoznać są również inwestycje ekologiczne. Są one realizacją projektów, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne. Instytucje publiczne oraz różnej wielkości przedsiębiorstwa coraz chętniej podejmują decyzję dotyczącą wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.

Do ich grona dołączają już również gospodarstwa domowe, które podobnie jak poprzednie podmioty, stają się prosumentami – jednocześnie produkują i wykorzystują wytworzony prąd. Planowanie inwestycji jest

niezwykle ważne i umożliwia wymierne korzyści – zarówno finansowe, jak i ekologiczne – na przestrzeni lat. Mogą to być na przykład takie projekty jak:

  • Odnawialne źródła energii, np. farmy wiatrowe czy panele słoneczne,
  • Ochrona zasobów naturalnych, np. rekultywacja terenów zdegradowanych
  • Ochrona bioróżnorodności, np. reintrodukcja gatunków zagrożonych wyginięciem.

Jednak inwestowanie w projekty ekologiczne nie jest bez wyzwań. Przede wszystkim, projekty te mogą być kosztowne i wymagać dużych nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą napotkać trudności związane z uzyskaniem pozwoleń czy dostępem do finansowania.

Mimo tych wyzwań, decyzja lokaty kapitału w projekty ekologiczne jest coraz bardziej popularna wśród inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Wiele państw i organizacji międzynarodowych również promuje tego rodzaju rozwiązania.