Prace budowlane często wymagają rozpoczęcia od odwadniania terenu. Wykopy prowadzone na podmokłym terenie zazwyczaj oznaczają wodę dostającą się do przygotowanego wykopu, podsiąkającą od dołu i wpływająca z boków. To z kolei poważnie utrudnia lub wręcz uniemożliwia pracę. Z tego powodu opracowano szereg rozwiązań, które pozwalają na uzyskiwanie osuszonego terenu.

Igłofiltry jako jedno z najchętniej wykorzystywanych rozwiązań do osuszania terenu

Igłofiltry są obecnie jednym z najchętniej wykorzystywanych systemów odwadniających. Są to rurki o niewielkiej średnicy i stosunkowo dużej długości, które są mocowane w ziemi. W celu ich prawidłowego rozmieszczenia zaczyna się od opracowania konkretnego planu osuszania i wyznaczenia najlepszych miejsc odwiertów. To właśnie w nich umieszczane są igłofiltry.

Ważną cechą budowy igłofiltrów jest właśnie filtr, który znajduje się w ich dolnej części. Jest on konieczny w celu usunięcia większych zabrudzeń. Dzięki niemu nie są one wciągane w głąb igłofiltra ani też nie blokują dalszego przepływu płynu. Podobnie jak samego rurki, tak również i filtry mogą być zbudowane w różny sposób. Najczęściej jednak są filtrami mechanicznymi, składającymi się z drobnej siateczki zatrzymujące zanieczyszczenia.

Jak wygląda praca igłofiltrów?

Igłofiltry są umieszczane w gruncie w pewnych odległościach od siebie – konkretne odległości wybierane są na podstawie indywidualnych czynników, takich jak obszar budowy, głębokość na jakiej znajdują się wody gruntowe, rodzaj i przepuszczalność gleby oraz inne czynniki decydujące o właściwościach terenu.

Igłofiltry łączone są ze sobą przy pomocy kanału zbiorczego, który z kolei podłączony jest do pompy ciśnieniowej. Pompa wytwarza podciśnienie, które zasysa wodę z gruntu. Zabrudzenia mechaniczne o dużym rozmiarze oddzielane są na poziomie filtra, dzięki czemu przez rurę (igłę) oraz kanał zbiorczy pompowana jest woda pozbawiona większych zabrudzeń. Dzięki temu nie powoduje uszkodzeń pompy. Woda odbierana jest następnie w specjalnym kolektorze lub zbiorniku (czasami po kolejnym oczyszczeniu).

Dlaczego warto współpracować z firmą zajmującą się kompleksowym przygotowaniem odwodnień?

Odwodnienia terenu są niezbędne w wielu miejscach. Jednak w zależności od wielu czynników, muszą być przygotowane odpowiedni sposób, aby cała praca była jak najbardziej efektywna. Ze względu na to, że na system odwodnienia wpływa wiele czynników, współpraca z profesjonalistami jest niezbędna w celu przeanalizowania konkretnej sytuacji. Dzięki temu są oni w stanie opracować odwodnienia:

  • liniowe, na przykład w celu ułożenia instalacji sanitarnej, elektrycznej lub gazociągu;
  • szerokoprzestrzenne, które są stosowane w przypadku obiektów kubaturowych z częścią podziemną, w tym budynków mieszkalnych;
  • punktowe, które mogą być wykorzystywane na przykład w celu osadzenia przepompowni, fundamentów pod słupy energetyczne, a także stopy fundamentowe konstrukcji stalowych.