W wielu firmach – nie tylko tych największych, ale również wśród przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zastosowanie znajduje nowoczesna kontrola dostępu. Bardzo często kojarzymy ją z charakterystycznymi czytnikami montowanymi przy drzwiach. Kiedy się sprawdzą? Przekonajmy się!

Na czym polega elektroniczna kontrola dostępu?

Elektroniczna kontrola dostępu to system zarządzania dostępem do określonych stref, budynków, pomieszczeń lub zasobów, który wykorzystuje technologie cyfrowe do identyfikacji i autoryzacji użytkowników. 

Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez regulowanie dostępu oraz monitorowanie ruchu w chronionych obszarach.

Kontrola dostępu drzwi składa się z kilku urządzeń i oprogramowania, które muszą ze sobą współgrać, aby zapewnić skuteczne działanie. Podstawowe elementy systemu to:

  • Czytniki kontroli dostępu: na podstawie kart zbliżeniowych czy danych biometrycznych identyfikują użytkowników. Wystarczy więc np. przyłożyć kartę lub smartfon, aby otworzyć drzwi.
  • Sterowniki kontroli dostępu: to urządzenia odpowiedzialne za przetwarzanie danych. Sterownik odbiera informacje z czytnika, a po pozytywnej weryfikacji wysyła sygnał otwierający zamek.
  • Elektrozamki: umożliwiają otwarcie drzwi w przypadku pozytywnej weryfikacji. Jeśli autoryzacja nie miała miejsca, kontaktrony, czyli umieszczone w drzwiach czujniki, mogą np. aktywować alarm w przypadku próby siłowego wyważenia drzwi.
  • Oprogramowanie     : oczywiście systemy kontroli dostępu wymagają zastosowania odpowiednio skonfigurowanego oprogramowania, które umożliwia określanie uprawnień użytkowników, integrację      z innymi narzędziami czy generowanie raportów. Kluczową rolę pełni przy tym baza danych pozwalająca na przechowywanie i odczytywanie informacji o uprawnieniach.

Czytniki kontroli dostępu: kto powinien o nich pomyśleć?

Dziś czytniki kontroli dostępu coraz częściej pojawiają się również w niewielkich firmach, a także najbardziej wyspecjalizowanych zakładach. Co wyjątkowo ważne: kontrola dostępu Unicard Systems jest dostępna dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. 

Możliwości integracji w ramach rozbudowanych systemów i przesyłania danych do zewnętrznych narzędzi sprawiają, że kontrola dostępu może wspierać wiele obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to również rozwiązanie osiągalne finansowo dla przedstawicieli sektora małych i średnich, a nawet mikroprzedsiębiorstw. Tym bardziej, że dobrze dobrany system pozwoli na wypracowanie dużych oszczędności już na etapie wdrożenia.

Cenę kontroli dostępu można obniżyć!

Rozwiązania chmurowe w zakresie kontroli dostępu (Access Control as a Service – ACaaS) oferują znaczące oszczędności, jednocześnie zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa i elastyczność. Jak kontrola dostępu w chmurze może pomóc Twojej firmie obniżyć koszty?

  • Niższa inwestycja początkowa: tradycyjne systemy kontroli dostępu wymagają zakupu i utrzymania kosztownej infrastruktury oraz sprzętu sieciowego. Rozwiązania chmurowe eliminują potrzebę takich inwestycji, ponieważ wszystkie operacje są przetwarzane i przechowywane w chmurze. Dzięki temu nie musisz ponosić kosztów związanych z zakupem, instalacją i konserwacją sprzętu.
  • Model subskrypcyjny: kontrola dostępu w chmurze jest oferowana w modelu subskrypcyjnym, co pozwala na rozłożenie kosztów w czasie. Zamiast jednorazowej, dużej inwestycji, płacisz regularne przewidywalne opłaty abonamentowe. To umożliwia lepsze zarządzanie budżetem i unikanie dużych wydatków początkowych.
  • Niższe koszty utrzymania: utrzymanie lokalnych systemów kontroli dostępu wiąże się z koniecznością regularnych aktualizacji oprogramowania i zarządzania serwerami. W przypadku rozwiązań chmurowych te obowiązki przejmuje dostawca usług. Regularne aktualizacje i konserwacja systemu są wliczone w koszt subskrypcji, co redukuje potrzebę angażowania wewnętrznych zasobów IT.
  • Skalowalność i elastyczność: systemy kontroli dostępu w chmurze są elastyczne i łatwo skalowalne. Możesz szybko rozszerzać system o nowych użytkowników, lokalizacje i funkcje, dostosowując go do zmieniających się potrzeb Twojej firmy.