Wystawa JaTyMy to multimedialna prezentacja indywidualnych wypowiedzi młodych artystów, które powstały w ramach zajęć Pracowni Rzeźby dr. hab. Krzysztofa Franaszka na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Grupa studencka eksplorowała tematykę m.in. „studium postaci zwielokrotnionej”, analizując pojęcie „everymana” i znaczenie jednostki w kontekście tłumu. Poszukiwania koncepcji i formy zaowocowały osobistymi wypowiedziami na temat postrzegania ciała, tożsamości i emocji związanych z funkcjonowaniem w grupie.

Prezentowane na wystawie prace to rzeźby, instalacje przestrzenne, prace wideo, animacje i rysunki. Charakter intermedialny wydarzenia, wykorzystujący techniki cyfrowe, pozwolił na interpretacje z obszaru wirtualnego, gdzie generowane są substytuty człowieka możliwe do wielokrotnego kopiowania. Ta cyfrowa masowa reprezentacja ludzkości inspirowała środowiska sztuki i designu, kształtując kanon stylistyczny skupiony na uproszczonej organicznej sylwetce, którą można modyfikować.

Świat cyfrowy, z jego nieustannie rozszerzającą się siecią połączeń międzyludzkich, jest centralnym punktem refleksji. Niewidzialna struktura, porównywana w jednej z prac do grzybni, staje się integralną częścią codzienności, wpływając na pojęcia społeczności, grupowości i znaczenia jednostki.

Pracownia Rzeźby dr. hab. Krzysztofa Franaszka od drugiego roku prowadzi program międzywydziałowy, łącząc studentów Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Wzornictwa. Otwarty charakter pracowni umożliwia inspirującą wymianę myśli i korzystanie z bogatych zasobów technicznych obydwu wydziałów. Relacje z studentami opierają się na partnerstwie, co roku zaś realizowana jest wspólna wystawa, działająca na zasadach prawdziwego obiegu sztuki współczesnej.


JaTyMy

W wystawie biorą udział: Teresa Bartosiak, Wiktoria Bukowska, Mikołaj Drzymkowski, Łukasz Dudek, Natalia Dulowska, Weronika Gackowska, Sebastian Kawka, Wiktoria Krawczyk, Hiep Nguyen, Karolina Palczuk, Danjel Stelmach, Justyna Szymerska, Oliwia Wojs

Kurator: dr hab. Krzysztof Franaszek

Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie, ul. Myśliwiecka 8

19.04–1.06.2024

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00

Wstęp wolny

Projekt realizowany w ramach Programu Publicznego Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie wraz z Pracownią Rzeźby dr. hab. Krzysztofa Franaszka.

Współpraca: Anna Palacz, Romuald Demidenko

Zdjęcia: Łukasz Czuwara