W dzisiejszych czasach drabiny ewakuacyjne stanowią nieodzowny element bezpieczeństwa w wielu budynkach. Jednakże, w przypadku niewłaściwego użytkowania, mogą one stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W niniejszym artykule omówione zostaną najczęstsze błędy popełniane przy użytkowaniu drabiny ewakuacyjnej oraz przedstawione zostaną sposoby na uniknięcie tych błędów.

Czym jest drabina ewakuacyjna?

Drabiny ewakuacyjne są przeznaczone do szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z budynków w przypadku zagrożenia, takiego jak pożar lub innych zdarzeń, które uniemożliwiają wyjście z budynku tradycyjnymi drogami. Drabiny te są zazwyczaj zamontowane na stałe na zewnątrz budynku i wyposażone w specjalne uchwyty lub kosze ochronne, które zapewniają bezpieczeństwo podczas schodzenia z wysokości.

Drabiny ewakuacyjne muszą spełniać wiele wymagań i norm bezpieczeństwa, aby zapewnić skuteczną i bezpieczną ewakuację z budynku. Powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia oraz być łatwe do montażu. Wymagane jest również, aby drabiny ewakuacyjne były zgodne z normami bezpieczeństwa, takimi jak wymogi dotyczące wytrzymałości i maksymalnego obciążenia.

Drabiny ewakuacyjne są niezbędne dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach, zwłaszcza w przypadku budynków wysokich, w których tradycyjne metody ewakuacji mogą być niewystarczające. Ich stosowanie może pomóc w zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom i uratowaniu życia ludzkiego w nagłych wypadkach.

W przypadku drabin pionowych mocowanych, zastosowanie mają normy DIN 18799-1, DIN 14094-1 oraz EN ISO 14122-4. Drabiny takie znajdziesz na https://www.crynoline.pl/.

Najczęstsze błędy związane z montażem i użytkowaniem drabin ewakuacyjnych

  1. Niewłaściwy wybór drabiny – zdarza się, że drabina jest zbyt krótka lub zbyt długa w stosunku do rzeczywistej wysokości budynku, co może powodować problemy z jej użytkowaniem.
  2. Nieodpowiedni materiał – materiał, z którego wykonana jest drabina, powinien być odpowiedni do jej przeznaczenia, a także odporny na korozję i uszkodzenia.
  3. Błędy w montażu – drabina musi być prawidłowo zamocowana do budynku, a jej poziomowanie powinno być dokładne.
  4. Nieprawidłowe ustawienie drabiny – drabina powinna być ustawiona w sposób umożliwiający swobodny dostęp do niej, a także umożliwiający szybki i bezpieczny zstęp.
  5. Brak systemów zabezpieczających – drabina ewakuacyjna powinna być wyposażona w odpowiednie systemy zabezpieczające, takie jak kosz ochronny, zaczepy zabezpieczające itp.
  6. Brak konserwacji – drabina powinna być regularnie konserwowana, aby zachować swoje właściwości bezpieczeństwa. Często zdarza się, że drabina jest zaniedbywana i nie jest konserwowana w odpowiedni sposób, co wpływa na jej wytrzymałość i użyteczność.
  7. Nieprawidłowe użytkowanie – drabina powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem, a także zgodnie z instrukcjami producenta. Często zdarza się, że drabina jest używana w sposób nieodpowiedni, co znacznie zwiększa ryzyko wypadku.