11 czerwca o godzinie 10:00 w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza rozpocznie się Heritage Innovators Day. Wydarzenie to jest organizowane wspólnie przez Fundację 8Marca i Politechnikę Rzeszowską.

Heritage Innovators Day jest międzynarodowym forum branż kreatywnych, które promuje innowacyjne podejście do dziedzictwa kulturowego, inspirowane ideami Nowego Europejskiego Bauhausu. Pierwsza edycja tego wydarzenia odbywa się pod hasłem „Nowy Europejski Bauhaus siłą napędową przemysłów kreatywnych” i ma na celu zainspirowanie uczestników do tworzenia nowoczesnych, zrównoważonych rozwiązań w przemyśle kreatywnym.

Jako finalistka nagród Nowego Europejskiego Bauhausu 2022, cieszę się, że mamy okazję zaprosić do rozmowy o tym, jak w pełni korzystać z naszego dziedzictwa, lepiej w nim mieszkać i pracować – mówi Natalia Gnoińska, prezeska Fundacji 8Marca.

Cele Nowego Europejskiego Bauhausu

Nowy Europejski Bauhaus, inicjatywa zainicjowana przez Komisję Europejską w 2020 roku, to interdyscyplinarny projekt, który promuje piękno, zrównoważenie oraz wspólnotę jako fundamenty nowoczesnego rozwoju. Celem tego projektu jest przyspieszenie transformacji w różnych sektorach gospodarki, w tym w budownictwie, celem poprawy jakości życia. Zrównoważony rozwój, redukcja emisji i wprowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego to kluczowe cele Nowego Europejskiego Bauhausu.

Heritage Innovators Day, które odbędzie się w Politechnice Rzeszowskiej, to wydarzenie mające na celu stworzenie platformy dialogu między różnymi dyscyplinami. Forum to ma za zadanie angażować biznesmenów, artystów, aktywistów oraz innych ekspertów w proces ochrony dziedzictwa kulturowego oraz jego integrację z nowoczesnymi rozwiązaniami dla przyszłości. Głównym celem Heritage Innovators Day jest promowanie metod efektywnego wykorzystania zabytkowych obiektów w kontekście oszczędności zasobów i energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wspólnoty.

Mam nadzieję, że interdyscyplinarna dyskusja aktywistów, instytucji kultury, świata nauki i biznesu oraz branż kreatywnychbędzie źródłem nowych pomysłów na współpracę. Dziedzictwo materialne i niematerialne to ciągłe źródło inspiracji i ważny element budowania kapitału społecznego. Ale pamiętajmy także, że ponad 30 proc. zasobu budowlanego Europy to właśnie budynki historyczne. Ich zrównoważona konserwacja będzie sporym wyzwaniem z punktu widzenia zmian klimatu – dodaje Natalia Gnoińska.

Heritage Innovators Day ma stworzyć nowe szanse rozwoju biznesowego branż kreatywnych. Działania związane z ochroną dziedzictwa będą bowiem realizowane z wykorzystaniem zarówno najnowszych technologii, jak i metod tradycyjnych, w tym rzemiosła.

Cieszymy się, że Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza może gościć tak innowacyjne wydarzenie, jak Heritage Innovators Day. Wspieramy inicjatywy takie jak projekt Fundacji 8Marca, ponieważ pozwalają nam wypracować nowe obszary współpracy z przedsiębiorcami i NGO – mówi dr hab. inż Piotr Nazarko, prof. PRz.

Szerokie grono ekspertów

Heritage Innovators Day zgromadzi szerokie grono ekspertów z różnych dziedzin, aby omówić zrównoważony rozwój oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele rządu, samorządu, biznesu, branż kreatywnych, nauki oraz studenci i wszyscy zainteresowani przyszłością naszej planety. Dyskusje skupią się na integracji działań na rzecz dóbr kultury z ochroną klimatu i zrównoważonym rozwojem. Wydarzenie przyciągnie mówców z takich krajów jak Polska, Ukraina, Wielka Brytania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, USA, Węgry oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej związanych z projektem Nowego Europejskiego Bauhausu.

Wśród prelegentów znajdą się: Małgorzata Dembowska z pracowni WXCA, Ivo Krankowski, producent serialu „1670” Netflixa, Hubert Trammer, uczestnik polskiej delegacji Nowego Europejskiego Bauhausu, prof. James Auger z Instytutu Designu ENS Paris Saclay, dr Sanela Klarić, laureatka nagrody New European Bauhaus Prizes 2024, Julian Atkins z Church of England oraz Jacek J. Kolasiński z Florida International University.

Agenda konferencji obejmuje cztery ścieżki tematyczne, składające się z sześciu paneli dyskusyjnych, czternastu prelekcji oraz warsztatów praktycznych. Tematyka obejmie m.in. rozwój nowoczesnych technologii w konserwacji zabytków, wkład tradycyjnego rzemiosła w nowoczesne technologie renowacji, oraz inspirację dziedzictwa niematerialnego dla branż kreatywnych.

Podczas wydarzenia, uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić wystawę z udziałem takich wystawców jak Fundusze Europejskie dla Podkarpacia czy Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo Wschodnia (KPK dla Horyzontu Europa). Przedsiębiorcy uzyskają informacje o możliwościach finansowania rozwoju firm i innowacji w ramach programu Horyzont Europa.

Dodatkowo, dostępne będą bilety na Cieszanów Rock Festiwal, a eksperci Fundacji 8Marca przedstawią koncepcję Innovation Manor®. Uczestnicy będą mogli również zapoznać się z pracami Katedry Konserwacji Zabytków i Katedry Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Wydarzenie odbywa się w formule hybrydowej, transmisja będzie dostępna na kanałach YouTube F8M i Politechniki Rzeszowskiej. Dostępne będzie częściowe tłumaczenie na język angielski / polski.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rozwoju i Technologii, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Polska Rada Biznesu. Partnerami są: Estrada Rzeszowska i Piwnice Rzeszowskie.

Heritage Innovators Day dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych.

Fundacja 8Marca jest organizacją non-profit. Heritage Innovators Day wpisuje się w cele statutowe i cel istnienia fundacji: stworzenie otoczenia, w którym każdy z nas może aktywnie zaangażować się w ochronę zabytków, wspierając jednocześnie  wysiłki na rzecz ochrony klimatu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja na stronie: 8marca.org/heritage-innovators-day-2024