Domy ekologiczne do budynki mieszkalne powstałe z myślą o połączeniu potrzeb mieszkańców ze zrównoważonym wykorzystywaniem surowców naturalnych i przestrzeni. Dowiedz się, jakie jest pięć typowych wyróżników domów ekologicznych.

Zmniejszone zużycie energii

Najważniejszym wymogiem, jaki musi spełniać budownictwo ekologiczne, jest niskie zużycie energii. Przyjmuje się, że w skali roku ekologiczny dom nie może zużywać więcej energii jak 60 kWh/m2. Z tego też względu ekologiczny budynek powinien być wyposażony w różnorodne technologie, które umożliwiają samowystarczalność lub „dokładają” się do produkcji energii, nie bazując jedynie na cieple i prądzie pozyskiwanych z komercyjnych źródeł. Dom ekologiczny nadal potrzebuje zewnętrznych źródeł energii i to go odróżnia od domu pasywnego, jednak jest zdecydowanie tańszy w eksploatacji niż budynki starej daty. 

Aby osiągnąć wspomniane parametry konieczne jest stworzenie budynku z odpowiednich materiałów oraz wybranie odpowiedniej stolarki wraz z oknami o najniższym współczynniku przenikania ciepła.

Dobre ocieplenie

Termoizolacja w domu ekologicznym ma podwójne zadanie: chroni dom przed nadmierną „ucieczką” ciepła w miesiące chłodne i zapewnia przyjemną temperaturę wewnątrz w czasie letnich upałów. W ten sposób zmniejsza konieczność zużywania dużej ilości energii czy to do ogrzewania domu czy też jego chłodzenia za pomocą klimatyzatora. 

W domu ekologicznym bardzo ważna jest izolacja od wilgoci oraz odpowiednie rozmieszczenie nawiewów i odpowietrzników, pozwalających efektywnie wentylować powietrze wewnątrz budynku i zapewniać tym samym zdrowy mikroklimat.

Minimalistyczna bryła

Domy ekologiczne mają skondensowaną, prostą bryłę, która sprzyja kumulowaniu energii wewnątrz budynku. Większość tego typu domów budowana jest na planie kwadratu lub prostokąta, a dachy są możliwie proste w konstrukcji: np. dwuspadowe (bez wykuszów, „bawolich oczek” i dodatkowych ozdobników). Główna część mieszkalna, czyli jadalnia, kuchnia, pokoje dzienne, są zwrócone na południową stronę, aby maksymalnie wykorzystać światło słoneczne. To na południowej stronie domu zlokalizowane są również największe przeszklenia, które umożliwiają nagrzewanie się pomieszczeń w naturalny sposób. 

Z kolei od strony północnej sytuuje się pomieszczenia gospodarcze, które nie wymagają nasłonecznienia. 

Nowoczesne technologie

W domach ekologicznych najczęściej stosowanymi rozwiązaniami jest oczywiście własna przydomowa elektrownia w postaci paneli fotowoltaicznych połączonych z inwerterem, dodatkowo także często spotyka się kolektory grzejące wodę użytkową promieniami słonecznymi oraz pompy ciepła. Pompa ciepła uznawana jest za jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań jeśli chodzi o ogrzewanie domu: jest zero emisyjna, jednak zużywa dużo energii elektrycznej: dlatego potrzebuje wsparcia instalacji fotowoltaicznej.

W domu ekologicznym montuje się również rekuperację, czyli wentylację mechaniczną, która – w odróżnieniu do wentylacji grawitacyjnej – nie powoduje strat energii, a dodatkowo odzyskuje ciepło i filtruje wpadające do domu powietrze. 

Szacunek dla krajobrazu

Ostatnią istotną kwestią związaną z domami ekologicznymi jest ich prezencja. Domy ekologiczne są nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne: wpisują się w zastany krajobraz i bazują na naturalnych materiałach. Przywodzą na myśl trwały element danego pejzażu, współgrają z nim i wykorzystują naturalne uwarunkowania terenu. 

Jeśli chcesz zobaczyć wzorcowe domy ekologiczne, zajrzyj na stronę: https://brickwood.pl/