Okazuje się, że nie wszystkie obiekty, które się pojawiają na naszej działce, potrzebują specjalnego pozwolenia na budowę. Możemy zaoszczędzić nieco czasu na wszelkie budowlane procedury i skusić  się na domki bez pozwolenia.

Jaki obiekt możemy postawić bez żadnego pozwolenia?

Jest wiele obiektów budowlanych, które zgodnie z prawem nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a wymagają jedynie zgłoszenia budowy. O jakie obiekty chodzi? Są to wolnostojące mieszkalne budynku jednorodzinne. Jednak pod warunkiem, że ich obszar oddziaływania się mieści w całości na działce, na których zostały one zaprojektowane. Mowa także o wolnostojących parterowych budynkach gospodarczych, wolnostojących parterowych budynkach indywidualnej rekreacji, wiatach do 50 metrów kwadratowych, przydomowych oczyszczalniach ścieków, przydomowych basenach oraz zbiornika bezodpływowych.

Kiedy wystarczy jedynie zgłoszenie budowy?

Domki bez pozwolenia, to tak naprawdę domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania się mieści w całości na działce, gdzie został zaprojektowany. Gdy decydujemy się na budowę domu bez pozwolenia, to powinniśmy poza zgłoszeniem budowy również przygotować inne dokumenty. O jakich dokumentach mowa? Potrzebujemy czterech egzemplarzy projektu budowlanego. Co więcej także poświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania daną nieruchomością na budowlane cele. Ostatnim dokumentem jest MPZP. Chodzi o decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Jak wygląda sama procedura zgłoszenia?

Zgłoszenia musimy dokonać na minimum dwadzieścia jeden dni przez zaplanowanym rozpoczęciem robót. Oczywiście o ile starosta w czasie tym nie wyda sprzeciwu wobec samego zamierzenia, możemy przystąpić do prac w dniu, który jest wskazany w zgłoszeniu. Sprzeciw pojawić się może w sytuacji, gdy samo zgłoszenie wymagać będzie otrzymania pozwolenia na budowę czy też będzie ono niezgodne z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego bądź innych przepisów.

Są jednak sytuacje, w których pozwolenie na budowę jest niezbędne. Są to sytuacje, w których nasz projektowany dom ograniczał będzie możliwości zagospodarowania działki sąsiedniej. Pozwolenie jest także konieczne gdy jest niezbędna ocena oddziaływania inwestycji na obszar. Co więcej gdy obiekt planowany stawiany będzie na obszarze, który jest wpisany do rejestru zabytków. Gdy planujemy dom wielorodzinny czy też dom bliźniak, to także pozwolenie jednak będzie koniecznością. Na pewno domki bez pozwolenia to bardzo interesująca opcja.