Trudno dziś wyobrazić sobie jakikolwiek plac budowy bez wykorzystania na nim betonu. Jest to absolutnie podstawowy materiał budowlany, który stanowi swoistą bazę wyjściową do tworzenia różnorodnych konstrukcji. Mało tego, wyróżniamy różne rodzaje i klasy betonu, a nie każda z nich nadaje się do tego samego. Beton towarowy – czym się różni od betonu zwykłego? Dlaczego przy jednej inwestycji można wykorzystać ten pierwszy, a przy innej wyłącznie ten drugi? Podpowiadamy!

Jakie są rodzaje betonu?

Ze względu na różny sposób produkcji, różny skład, inny ciężar objętościowy, a także odmienne właściwości warunkowane przez sposób produkcji możemy wyróżnić różne rodzaje betonu.

 • Beton ciężki – ciężar objętościowy wyższy od 2600 kg/m3
 • Beton lekki – ciężar objętościowy mieści się w granicach od 800 do 2000 kg/m3
 • Beton zwykły – ciężar objętościowy od 2000 do 2600 kg/m3

W zakresie różnych właściwości wynikających z rodzaju produkcji betonu i jego konsystencji wyróżniamy też:

 • Beton jastrychowy
 • Autoklawizowany
 • Żużlobeton
 • Beton polimerowy
 • Beton komórkowy
 • Fibrobeton
 • Asfaltobeton

Zależnie od wytrzymałości na ściskanie, dodatkowo dzielimy betony na takie rodzaje jak:

 • Wysokowartościowe – klasa wyższa niż C50
 • Bardzo wysokowartościowe – od klasy C100 do klasy C150
 • Ultra wysokowartościowe – najbardziej wytrzymałe na ściskanie i mające klasę wyższą niż 150 MPa

Do najbardziej popularnych i zarazem najczęściej stosowanych betonów należą beton zwykły i beton towarowy

Co to jest beton towarowy?

Żeby odpowiedzieć na pytanie, co to jest beton towarowy, należy zacząć od tego z czego taki surowiec budowlany powstaje. Jest to mieszanka zawierająca w sobie cement, kruszywa (drobne i grube), wodę oraz nierzadko dodatki i domieszki uszlachetniające. Wskutek odpowiedniego doboru składników oraz ich związania powstaje gotowy produkt cechujący się szeregiem konkretnych właściwości. O szczegółowych parametrach betonu towarowego mówi norma PN-EN 206+A1:2016-12.

Ważne: do produkcji betonu towarowego używa się bardzo mało wody, co nadaje mu wysoką wytrzymałość.

Beton towarowy – właściwości

Jakie właściwości posiada beton towarowy? Przede wszystkim wyjątkową trwałość i plastyczność, którą uzyskuje się stosunkowo niskim kosztem produkcji takiej mieszanki. Atrakcyjna cena tego betonu w połączeniu ze wspominaną trwałością, wytrzymałością i plastycznością, pozwalają go stosować do szeregu różnych działań.

Do czego beton towarowy?

Zastosowanie: do czego beton towarowy? Do prac budowlanych praktycznie we wszystkich typach konstrukcji, do wznoszenia mocnych, odpornych na czynniki zewnętrzne i duże obciążenia – elementów nośnych, do budowy grubych fundamentów oraz do budowy dróg. Z racji na ogromną wytrzymałość używa się go wszędzie tam, gdzie powierzchnia będzie musiała znieść wysokie obciążenia lub będzie bardzo intensywnie eksploatowana.

Beton towarowy – cena

Cena betonu towarowego jest niska, więc nie uszczupli znacząco budżetu inwestora, ale tu należy zwrócić szczególną uwagę na to, skąd się taki beton pozyskuje. Najlepiej oprzeć się o zakupy w renomowanej betoniarni, gdzie koszt całkowity obejmie także dowóz na miejsce budowy, co pozwoli na dodatkowe oszczędności.

O towarowym rodzaju betonu wiemy już prawie wszystko, ale czym taki beton towarowy różni się od betonu zwykłego? Sprawdźmy.

Co to jest beton zwykły?

Żeby odpowiedzieć na pytanie, co to jest beton zwykły, znów musimy sięgnąć do tego, z czego się go wytwarza. Zgodnie z określający te zasady normą PN-88/B-06250, beton zwykły powstaje z dokładnego wymieszania ze sobą:

 • Mineralnego kruszywa skalnego
 • Cementu – najczęściej hutniczego lub portlandzkiego (w tym rodzaju betonu cement stanowi spoiwo dla kruszyw)
 • Wody
 • Kruszyw takich jak żwir, grys czy piasek

Ważne: do produkcji betonu zwykłego używa się więcej wody niż do betonu towarowego, co automatycznie sprawia, że wytrzymałość tego pierwszego jest o wiele niższa.

W składzie zwykłego betonu często zawierają się też mieszanki, których celem jest jego dodatkowe uelastycznienie, napowietrzenie i przyspieszenie wiązania.

Beton zwykły – właściwości

Wskutek użycia do wytworzenia betonu zwykłego innych materiałów, ale też w związku z odmiennym sposobem ich mieszania oraz wykorzystania większej ilości wody, właściwości tego betonu są inne od tych, jakie posiada beton towarowy.

 • Mniejsza wytrzymałość na ściskanie i tym samym niższa twardość finalnej mieszanki
 • Uziarnienie ok 8 mm
 • Minimalna gęstość pozorna betonu 2000 kg/m³
 • Mniejsza plastyczność – tu dla jej „podbicia” wykorzystuje się domieszki, jakich np. beton towarowy nie potrzebuje wcale

Do czego beton zwykły?

Do czego beton zwykły będzie miał lepsze zastosowanie niż towarowy? Przede wszystkim do prac budowlanych o mniejszej skali, które nie wymagają aż tak wytrzymałego na ściskanie betonu. Dla przykładu będą to:

 • Belki i słupy stropowe – pod budowę stabilnych konstrukcji
 • Płyty stropowe
 • Wylewki – np. pod ogrodzenia wokół posesji, podjazdy, tarasy itd.
 • Tworzenie elementów konstrukcyjnych w tzw. deskowaniach

Beton zwykły – cena

Cena za beton zwykły jest zwykle wyższa od tej, jaką zapłacimy za beton towarowy. Z czego to wynika, skoro towarowy jest mocniejszy i bardziej wytrzymały? Przede wszystkim z rodzaju składników, jakich używa się do jego produkcji i zupełnie innych zastosowań. Droższe składniki = wyższa finalna cena.

Na cenę wpłynie też klasa mieszanki – a beton zwykły ma tych klas wiele. C8/10 to ok 196-246 zł za m3, 229-259 zł za m3 w klasie C12/15 i ponad 240 do nawet 270 zł za beton zwykły klas C16/20.

Jaki beton lepszy?

Oba rodzaje w/w betonów używane są do innych zastosowań, więc nie da się jednoznacznie powiedzieć, który jest lepszy, bo to byłoby zbyt duże uogólnienie. Beton towarowy jest lepszy do zastosowań, które obejmują jego zakres wykorzystania (np. budowę dróg), a zwykły jest lepszy tam, gdzie stosujemy zwykły.