Farmy fotowoltaiczne - co to takiego?

Instalacja fotowoltaiczna wspiera rozwój zielonej energii, co czyni ją przyjazną środowisku. Oprócz ekologicznych aspektów, zamontowanie fotowoltaiki gwarantuje również zmniejszenie rachunków za prąd. Nic więc dziwnego, że coraz więcej inwestorów decyduje się na maksymalne wykorzystanie ekologicznych możliwości systemu PV. Czym są i w jakim celu powstają farmy fotowoltaiczne? O zasadach działania i ich zastosowaniu dowiesz się z poniższego artykułu.

Farmy fotowoltaiczne – co to takiego?

Elektrownia słoneczna dużych rozmiarów, na którą składają się dziesiątki, setki, a nawet tysiące modułów, to nic innego jak farma fotowoltaiczna. Duże ilości połączonych ze sobą paneli fotowoltaicznych służą dostarczaniu energii do przemysłu, miast i całych gmin, a także sprzedawaniu jej do sieci dystrybucyjnej. Do założenia farmy fotowoltaicznej niezbędne jest:

  • wybranie odpowiedniej lokalizacji, 
  • oszacowanie kosztów, 
  • dobranie właściwych urządzeń, 
  • zatrudnienie profesjonalnej firmy do wykonania projektu i montażu fotowoltaiki, 
  • uwzględnienie wymogów formalnych, 
  • sprzedaż energii zgodnie z aktualnymi stawkami i przepisami. 

Jako że założenie farmy fotowoltaicznej jest kilku etapowym procesem, dobrze jest poznać zasady realizacji inwestycji. W tym celu należy pamiętać, że dobrze umiejscowiona i zaprojektowana farma fotowoltaiczna może przynieść określone korzyści. O tym, jak zbudować farmę fotowoltaiczną, przeczytasz we wpisie blogowym: https://sunergo.pl/blog/farma-fotowoltaiczna-koszt-budowa/.

Zasada działania farmy fotowoltaicznej

Elektrownie słoneczne umieszczane są w sposób prostopadły i równoległy, a każdy z modułów wyposażony jest w ogniwa fotowoltaiczne. Właśnie w nich dochodzi do zjawiska fotoelektrycznego. W jego wyniku pochodzące z promieniowania słonecznego fotony pobudzają elektrony do ruchu, co prowadzi do powstania napięcia elektrycznego w ogniwach. Opisany mechanizm sprawia, że moduły PV wytwarzają prąd stały, który w dalszej kolejności (w falowniku solarnym) zostaje zamieniony na prąd zmienny doprowadzany do sieci.

Warto jednak zaznaczyć, że możliwości wytwarzania energii elektrycznej przy pełnym nasłonecznieniu, są ograniczone. Moc, z jaką działają farmy fotowoltaiczne, w dużej mierze zależy od ilości zamontowanych paneli i nominalnej mocy pojedynczego modułu. Z tego względu zakres generowanego prądu ustalany jest na podstawie sumy mocy działających w elektrowni paneli. 

Farma fotowoltaiczna – koszty i dofinansowania 

Początkowe koszty budowy farmy fotowoltaicznej są wysokie. Nie tylko jej moc, ale również inne czynniki decydują o opłacalności całej inwestycji. Warto przy tym zaznaczyć, że do kosztów poniesionych na początku, dochodzą jeszcze kwoty za eksploatację farmy fotowoltaicznej. Jak się okazuje, nie są to więc małe sumy, a ich szacunkowa wartość w przypadku przydomowej instalacji mieści się od kilku do kilkunastu tysięcy. Zakres wydatków na dużą i komercyjną farmę fotowoltaiczną, zamontowaną na gruncie, jest trudny do ustalenia. Bez wątpienia suma za zakup i montaż instalacji będzie liczona w milionach

Dopłaty do farmy fotowoltaicznej

Jako że inwestycję zalicza się do bardziej kosztownych, dobrym pomysłem będzie oszacowanie potencjalnych zysków i okresu zwrotu wyłożonych środków. Z pomocą przychodzą oferowane systemy dopłat do farm słonecznych, z których skorzystanie przyspieszy czas zwrotu i notowanie zysków. W tym celu można zdecydować się na dofinansowanie przyznawane z Regionalnych Programów Operacyjnych, pozyskujących środki z unijnych funduszów. Wsparcie OZE i rozwoju zielonej energii to jedne z głównych celów polityki finansowej UE, co przyczynia do zwiększenia inwestycji w fotowoltaikę także w Polsce.