Emisja dźwięku przez pompy ciepła ma związek z ich komponentami: sprężarką, wentylatorami, pompami obiegowymi i innymi. Niektórzy użytkownicy obawiają się, że będą one generowały zbyt duży hałas. Czy faktycznie jest się o co bać? Warto mieć też na uwadze, że kwestie związane z hałasem są regulowane przez prawo. Zagadnienie to zostało poruszone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Co trzeba o nim wiedzieć?

Dlaczego w ogóle warto zdecydować się na pompę ciepła?

Na wstępie warto zaznaczyć, że montaż pompy ciepła wiąże się zdecydowanie z wieloma zaletami. Są to bezpieczne urządzenia grzewcze, które pobierają ciepło z powietrza, aby następnie przekazać je do centralnego ogrzewania. Dzięki zdecydowaniu się na to rozwiązanie można uniezależnić się od tradycyjnych źródeł ciepła i ich zmiennych cen. Pompy są intuicyjne i nie wymagają obsługi. Charakteryzują je niskie koszty eksploatacji i długa żywotność. Można też zapomnieć o problemach związanych z koniecznością gromadzenia opału. To bezemisyjne i ekologiczne źródło ciepła, którego montaż opłaca się pod kątem finansowym najbardziej po połączeniu z instalacją fotowoltaiczną. Więcej informacji na temat tego zagadnienia można znaleźć tutaj – https://www.esoleo.pl/pompy-ciepla-co-cwu/.

Jak głośno pracuje pompa ciepła?

Hałas emitowany przez pompę ciepła można wyrazić poprzez dwie wielkości. Pierwsza z nich to poziom mocy akustycznej (Lw). Wartości mierzy się w warunkach laboratoryjnych i umieszcza w katalogu producenta lub na etykiecie urządzenia, w którą od 2015 roku musi być zaopatrzona każda pompa. Znajdują się tu dwie wartości – poziom hałasu emitowanego w czasie minimalnej oraz maksymalnej pracy pompy ciepła. Określa się też poziom ciśnienia akustycznego (Lp) w decybelach. Informuje on o natężeniu hałasu urządzenia w pewnej odległości od niego. Poziom ten oblicza się na podstawie poziomu mocy akustycznej bądź mierzy na miejscu po skończeniu instalacji pompy. Na zwiększenie ciśnienia wpływa m.in. odbijanie dźwięku od otaczających powierzchni. Na szczęście nowoczesne wentylatory w pompach ciepła nie są głośne – emitowany przez nie dźwięk można porównać do tykania zegara słyszalnego w odległości 3 m (35 dB). Gorszej klasy urządzenia generują natomiast dźwięk około 42 dB, co można przyrównać do pracy zmywarki. Wiele przydatnych informacji znajduje się na stronie www.esoleo.pl.

Jakich norm hałasu trzeba przestrzegać?

Przepisy Ministerstwa Środowiska i Klimatu ustalają wartości hałasu, które mogą być emitowane do otoczenia. Jeśli chodzi o teren z zabudową jednorodzinną, górna granica wynosi 50 dB w dzień oraz 40 dB w nocy. Zachowanie tych parametrów należy do obowiązków każdego właściciela instalacji.

Czy pompę ciepła słychać? Co zrobić, by była jak najmniej uciążliwa?

Jednostkę zewnętrzną trzeba umieścić na postumencie w pewnej odległości od budynku. Dzięki temu zapewniona zostanie nie tylko swobodna wymiana powietrza, ale również zmniejszony zostanie poziom hałasu. Planując miejsce montażu warto pamiętać o tym, że poziom ciśnienia dźwięku zwiększa się razem ze wzrostem liczby pionowych powierzchni dookoła pompy. Ściany mogą odbijać hałas nasilając go. Lepiej jest unikać miejsc, w których dźwięk emitowany przez urządzenie wpłynie na dyskomfort mieszkańców budynku. Są to m.in. miejsca bezpośrednio pod oknem czy przy tarasie.

W jaki sposób sprawdzić, czy pompa ciepła hałasuje?

Weryfikacja mocy akustycznej pompy ciepła jest możliwa po zapoznaniu się z informacjami umieszczonymi na etykiecie przez producenta. Wartość ta odnosi się do znamionowych warunków pracy w klimacie umiarkowanym. Może być różna w przypadku różnych producentów, więc maksymalny poziom mocy akustycznej konkretnego urządzenia najlepiej jest sprawdzić w dokumentacji technicznej. Warto też korzystać z kalkulatorów doborowych producentów, które ułatwiają ustalenie minimalnej odległości montażu jednostki zewnętrznej.

Podsumowanie

Montaż pompy ciepła jest w większości przypadków dobrą inwestycją, choć wiele osób obawia się o to, czy nie generują one zbyt dużego hałasu. Nie ma jednak powodów do obaw, szczególnie, jeśli wybierze się najbardziej nowoczesne urządzenia. Warto mieć na uwadze dopuszczalne normy hałasu i zamontować jednostkę zewnętrzną w miejscu, które nie wpłynie na nasilenie jego poziomu.