Kredyty na budowę domu to zwykle duże zobowiązania finansowe. Aby sfinansować kompleksową budowę nieruchomości, trzeba zadbać również o zdolność kredytową. Co ma na nią wpływ i jakiej wartości będziesz potrzebować? Sprawdźmy!

Czym jest kredyt na budowę domu?

Kredyt na budowę domu to rodzaj kredytu hipotecznego, który jest przeznaczony na finansowanie budowy czy rozbudowy domu. W odróżnieniu od kredytu na zakup gotowej nieruchomości kredyt na budowę domu jest wypłacany w transzach w miarę postępu prac budowlanych. Największą popularnością cieszy się kredyt na budowę domu systemem gospodarczym, w którym kredytobiorca samodzielnie zarządza przebiegiem prac, w tym np. organizuje ekipy budowlane.

Podobnie jak inne kredyty hipoteczne, również kredyt na budowę domu jest zabezpieczony na hipotece nieruchomości. Takie same są również m.in. warunki finansowe, a także znaczna część procedur poprzedzających przyznanie i wypłatę środków.

Warunki uzyskania kredytu na budowę domu 

Jeśli przymierzasz się do budowy własnych czterech kątów, zacznij od lektury artykułu o kredycie na budowę domu dostępnego na Blogu Kredytowym

Dowiesz się między innymi, czego potrzebujesz, aby realnie móc liczyć na otrzymanie środków. Najważniejsze kwestie to:

  • Wkład własny: każdy kredytobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, który zazwyczaj wynosi 10-20% całkowitej wartości inwestycji. Wkład własny może obejmować wartość działki, na której powstanie dom, oraz inne koszty poniesione w związku z budową. Uzyskanie kredytu na działkę i budowę domu jest zdecydowanie trudniejsze.
  • Dokumentacja i formalności: wnioskodawca musi dostarczyć szereg dokumentów związanych z finansami, projektem budowlanym oraz działką. Wymagane są m.in. zaświadczenia o dochodach, projekt budowlany, kosztorys, pozwolenie na budowę czy dokumenty dotyczące działki.
  • Zdolność kredytowa: kolejnym wymaganym czynnikiem jest zdolność kredytowa na niezbędnym poziomie. Temu zagadnieniu przyjrzymy się niżej.

Zdolność kredytowa na budowę domu: jaka będzie potrzebna?

Zdolność kredytowa to kluczowy czynnik decydujący o możliwości uzyskania dowolnego kredytu, w tym również tego na budowę domu. Banki analizują zdolność kredytową wnioskodawcy, aby ocenić, czy jest on w stanie spłacić pożyczkę w ustalonym terminie. W pewnym uproszczeniu Zdolność kredytowa to suma, którą bank jest gotów pożyczyć na określonych warunkach. Ocena zdolności kredytowej opiera się na kilku kluczowych czynnikach:

  1. Dochody: Wysokość i stabilność Twoich dochodów są podstawowymi kryteriami oceny.
  2. Wydatki: Bank analizuje Twoje stałe miesięczne wydatki, w tym koszty utrzymania, raty innych kredytów oraz inne zobowiązania finansowe.
  3. Historia kredytowa: Dotychczasowe zobowiązania finansowe i terminowość ich spłat są ważnym wskaźnikiem Twojej wiarygodności kredytowej.
  4. Rodzaj zatrudnienia: Stabilność zatrudnienia (umowa o pracę, własna działalność gospodarcza) ma wpływ na ocenę zdolności kredytowej.

Jakiej zdolności kredytowej na budowę domu potrzebujesz? Powinna być dostosowana do kwoty kredytu, o jaką zamierzasz wnioskować. Pamiętaj jedna, że ta nie może być zbyt niska. Banki wprowadzają własne minimalne progi, jakie ich zdaniem są niezbędne do doprowadzenia inwestycji do akceptowanego stanu. 

Wiele pod tym względem zależy od konkretnej instytucji, jednak absolutne minimum to ok. 3000 zł w przeliczeniu na metr kwadratowy docelowej powierzchni. Oznacza to, że najniższy kredyt w przypadku domu o powierzchni 150 mkw. będzie więc wynosił 450 tys. zł.