Boramon to wielofunkcyjny impregnat do drewna, który kompleksowo zabezpiecza drewno przed grzybami pleśniowymi i domowymi, glonami oraz owadami żerującymi w drewnie i bakteriami. Dodatkową zaletą impregnatu jest zwalczanie grzybów pleśniowych i domowych na drewnie już zarażonym. Boramon trwale łączy się z drewnem, nie podnosi stopnia jego palności i nie powoduje korozji stali.

Boramon — zalety impregnatu do drewna

Impregant do drewna Boramon:

  • działa na drewnie o podwyższonej wilgotności,
  • może mieć kontakt z blachą ocynkowaną lub powlekaną, gdyż jego korozyjność wobec stali jest porównywalna z czystą wodą (przed wyschnięciem, po wyschnięciu nie jest korozyjny),
  • jest niewymywalny (utrwala się w drewnie po ok. 2 dniach od momentu wykonania impregnacji),
  • dostępny jest w postaci koncentratu z zielonym barwnikiem kontrolnym lub jako koncentrat bezbarwny (wersja bezbarwna może być używana jako grunt biochronny pod: lakierobejce, oleje, lakiery, farby, impregnaty ochronno-dekoracyjne itp.),
  • ma ważne Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biochronnym i biobójczym nr: 0779/04.

Boramon — sposób użycia

Boramon należy rozcieńczyć czystą wodą w stosunku 1:6 przy zabezpieczaniu drewna powietrzno-suchego (1 część Boramon C30 na 6 części wody) lub w stosunku 1:4 przy zabezpieczaniu drewna o podwyższonej wilgotności. Impregnat należy nanosić na drewno za pomocą pędzla, natrysku lub jako co najmniej 30-minutową kąpiel. 200 ml roztworu roboczego wystarcza na 1 mkw dla drewna użytkowanego pod dachem, a 300 ml roztworu roboczego należy użyć na 1 mkw dla drewna użytkowanego na zewnątrz. Do czasu utrwalenia impregnatu (ok. 2 dni od zastosowania) chronić drewno przed opadami atmosferycznymi.