Araukaria chilijska to iglaste drzewo o niezwykłym wyglądzie. Pochodzi z Ameryki Południowej (z andyjskich terenów Chile i Argentyny). Panuje opinia, że arakuria może wytrzymywać krótkie spadki temperatur do -15 st. C. Dlatego zdarza się, że podczas mroźnych zim, drzewka tracą najmłodsze przyrosty lub zamierają.

Araukaria chilijska – uprawa

Araukaria chilijska w środowisku naturalnym dorasta do 5 m, uprawiana w innych rejonach świata rośnie zdecydowanie wolniej, osiągając maksymalną wysokość do 12 m. Drzewo ma stożkowaty krój, każdego roku tworzy tylko jeden okółek gałęzi. U starszych egzemplarzy korona rozrasta się wszerz, tracąc stożkowy kształt, a dolne gałęzie opadają, odsłaniając mocny pień. Średnica korony wynosi ok. 6 m.

Oprócz charakterystycznego pokroju niezwykłe są też liście arakurii, które mają postać ostro zakończonych, szerokich, trójkątnych, skórzastych, sztywnych, zielonych tarczek lub łusek, układających się na sobie dachówkowo i porastających pęd bardzo gęsto. Po ok. 10 latach na końcach gałęzi zawiązują się szyszki — na okazach żeńskich z zalążkami na łuskach, na męskich zaś — z pylnikami. Dojrzewające w nich nasiona są smaczne i pożywne. Araukaria jest rośliną wiatropylną.

Drzewo lubi stanowiska słoneczne i osłonięte od mroźnych wiatrów. Dopóki jesienią panują temperatury dodatnie, arakuria może rosnąć bez okrycia. Obsypujemy tylko ziemię wokół niej 5-6-centymetrową warstwą kory. Przed nadejściem mrozów drzewko należy owinąć kilkoma warstwami agrowłókniny i otoczyć słomianą matą. Alternatywnym rozwiązaniem jest uprawa arakurii chilijskiej w pojemniku, który na zimę należy wstawić do widnego, chłodnego pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem. Taka uprawa staje się jednak kłopotliwa w przypadku starszych, coraz większych egzemplarzy. Podłoże dla araukarii powinno być wilgotne, ale bardzo dobrze zdrenowane. Co jakiś czas warto zasilić roślinę nawozem do iglaków.

W naszych warunkach klimatycznych uprawa arakurii chilijskiej najlepiej wychodzi na w rejonach nadmorskich, na Dolnym Śląsku i na zachodzie kraju, gdzie klimat jest łagodniejszy. Ładne okazy araukarii można zobaczyć np. w Ogrodach Hortulus w Dobrzycy i w Arboretum w Wojsławicach.